NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ BÖLGESEL ‘1. GENEL KONULAR UYGULAMA EĞİTİM SEMİNERLERİ’ DÜZENLENDİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

16 TEMMUZ 2019, SALI   

21

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ BÖLGESEL ‘1. GENEL KONULAR UYGULAMA EĞİTİM SEMİNERLERİ’ DÜZENLENDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 05.11.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 06.11.2018 15:01:28  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 05.11.2018 11:13:01

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin Bölgesel ‘1. Genel Konular Uygulama Eğitim Seminerleri’, 3-4 Kasım 2018 tarihinde İMO KKM Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlendi

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin Bölgesel ‘1. Genel Konular Uygulama Eğitim Seminerleri`,  3-4 Kasım 2018 tarihinde İMO KKM Teoman Öztürk Salonu`nda düzenlendi.

Seminerin, açılış konuşmasını İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tulumtaş yaptı. Selim Tulumtaş`ın konuşmasının tam metni;

"Değerli meslektaşlarım hoş geldiniz. Sizleri İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile ilgili bu iki günlük etkinlikte bizleri bilgilendirecek değerli hocalarımıza ve bu etkinliği düzenlenmesinde huzurlarınızda teşekkür ediyorum.  

Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz gibi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Mart ayında Resmi Gazete`de yayımlandı ve yürürlük tarihi de 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. İçeriğinden bağımsız olarak eski yönetmelikte köklü değişiklikler yapılan ve yoğun olarak yeni bölümlerin eklendiği bir yönetmeliğin yayım ve yürürlük tarihi arasındaki kısa zamanın tartışmalı olduğunu belirtmek isterim. Hazırlık süreci olarak değerlendirilebilecek olan bu sürenin yönetmeliği kullanacak tasarımcı, uygulayıcı ve denetleyicilerin bilgilendirilmeleri ve eğitimlerini de kapsaması gerektiği açıktır. Bununla birlikte yönetmeliği yürürlüğe koyanlar ve bu konuda yetkili ve sorumlu olanlarca inşaat mühendislerinin büyük çoğunluğunu ilgilendiren bu konuda yeterli bir çalışmanın ortaya koyulmadığı görülmektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası elindeki imkanlar dahilinde bu eksikliği gidermeye çalışmaktadır. Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Yaşadığımız depremlerde yüz binin üstünde insanımızı kaybettik. Ölçülemez büyüklüklerde maddi ve manevi kayıplar verdik. Buna karşın yeni bir deprem yönetmeliğinin yayımlanmasının üzerinden bir ay dahi geçmeden bir konutun deprem riskine karşın sorumluluğunu kat malikine bırakan ve İmar Barışı adı verilen bir kanunun çıkarılmasını nasıl yorumlamak gerekir? Oysaki elimizde 2012 yılında yayımlanmış, 2012-2023 yıllarını kapsayan bir Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı vardı. Buna göre, ülkemizin yapı envanteri belirlenecek, sınıflandırılacak ve deprem öncesi ve deprem sonrası risklerin bertaraf edilmesine yönelik mekanizmalar yaratılacaktı. Buradan ilgililerine sormak isterim. İmar Barışı dediğimiz bu kanun Deprem Stratejisi Eylem Planı`nın neresinde durmaktadır? Mevcut yönetmeliğin güncellenmesi de Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı`nın içerisinde yer alıyordu. Deprem güvenliği, yerleşme ve depreme dayanıklı yapılaşmanın sağlanması hedefi altında yer alan anlatımı sizlerle paylaşmak isterim.

 ‘Daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların oluşturulması deprem risk yönetiminin temel amaçlarındandır. Bunu sağlamanın en etkin yolu yerleşim planlarında ana riskleri göz önüne alarak gerekli düzenlemeleri yapmak, yeni yapılacak yapılar için deprem bölgelerinde yer alacak binalar hakkındaki yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikleri ödünsüz şekilde uygulamak, mevcut yerleşim ve yapıların ise risklerini belirleyip depreme daha dayanıklı hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmaktan geçer.`

Burada yönetmeliklerin ödünsüz şekilde uygulanması ibaresi aynı zamanda yönetmeliklerin ödünsüz şekilde uygulanmadığının bir itirafı değil midir? Öyleyse, yapılması gereken en temel çalışma bu yönetmeliklerin ödünsüz şekilde uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların yaratılması ve buna ilişkin altyapının oluşturulması değil midir? Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı`nda mevcut deprem yönetmeliğinin EUROCODE da gözetilerek güncelleştirileceği ve geliştirileceği bir strateji olarak yer almış ve gerçekleşme dönemi 2012 ve 2023 olarak belirtilmiştir. Eylem planında güncelleme ve geliştirme olarak ifade edilen bir çalışmanın inşaat mühendisliği eğitim müfredatlarında dahi değişiklikler gerektirecek köklü bir şekilde değiştirilmesini ve planda belirtilen süreden 5 yıl önce tamamlanmasını ve yürürlüğü konulmaya çalışılmasını bir başarı olarak mı değerlendirmemiz gerekir? Yoksa bu yapılması gereken temel çalışmaları yapmayan, yapamayan idarenin meydana gelebilecek tüm günahları inşaat mühendislerine yükleyeceği ve her olayda inşaat mühendislerini sanık sandalyesine oturtacağı bir üstyapı çalışması mıdır?

Değerli meslektaşlarım, teknik şartnameler yaşaması, güncellenmesi, meydana gelen gelişmelere ayak uydurması gereken teknik belgelerdir. Her ne kadar teknik gerçeklikler ülkeden ülkeye değişmese de asgari teknik gereksinimler belirlendiği teknik şartnamelerin hazırlanmasında ülkelerin koşulları ve kaynakları da göz önüne alınmalıdır. Bina Deprem Yönetmeliği özelinde bakıldığında yönetmeliğin hem teknik hem de idari konuları içerdiği görülmektedir. Bu durum teknik ve idari konunun doğalarının farklılığı nedeniyle teknolojik gelişmeler çerçevesinde yönetmeliklerle teknik güncellemelerin ve geliştirilmelerin yapılmasını da etkilemektedir. Bu nedenle teknik ve idari yönden çalışmaların yapılması gereken depreme karşı güvenli yapı inşası konusunun hem teknik hem idari konuları içeren bir yönetmelikle düzenlenmesi yerine teknik konuların modülleri halinde teknik şartnameler olarak düzenlenmesi yönetmeliklerinde bu teknik şartnameleri referans olarak veren ve idari konuları düzenleyen metinler haline getirilmesi teknolojik gelişmelere zamanında uyum sağlanması anlamında da yararlı olacaktır.

Bunlara ilave olarak yeni yönetmeliğin içeriğine ve uygulanabilirliğine ilişkin olarak da eleştiriler bulunmaktadır. Bu nedenle 10 Kasım tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak bu konudaki farklı eleştirilerin de dile getirileceği bir panel düzenleyeceğiz. Panelin hemen sonrasında düzenleyeceğimiz forumda da ‘Bu konuda ne yapmalı, nasıl yapmalı?` sorusuna da cevap arayacağız. Sizlerin görüş ve önerilerinizle hep beraber bir yol haritası oluşturacağız. Bugünden sizleri 10 Kasım saat:14.00`te başlayacak etkinliğimize davet ediyorum.

Sözün özü, altyapısı olmayan bir yola bir Formula arabası ve o arabanın içerisine en deneyimli Formula sürücüsünü koyun sonuç değişmeyecektir. Yol ne kadara izin veriyorsa varılacak yere o kadar sürede varılacaktır. Bu durumda ya da kaza olması durumunda suçu arabada ya da sürücüsünde aramak yerine asıl bakılması gereken yolun durumudur.

Değerli meslektaşlarım, burada yaptığım değerlendirmelerin yönetmeliğin hazırlanmasında emeği geçen hocalarımızın emeklerine bir saygısızlık olarak algılanmamasını sizlerden ve değerli hocalarımızdan özellikle rica ediyorum. Değerlendirmelerimiz bütüne ve halen ülkemizde yürütülen sisteme ilişkindi. Bu konuda yol haritamızı hep birlikte hazırlayacağımıza ve hep birlikte yürüteceğimize olan inancımla sizleri tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Semineler, 2 gün boyunca İMO Ankara Şubesi YouTube hesabında canlı olarak yayınlandı.

Seminerin ilk gününde Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, Prof. Dr. Zekai Celep, Dr. Şeref Polat, Dr. Öğr. Üyesi Eren Vuran, İnş. Y. Müh. Abdullah Karaçöp; ikinci günü ise Prof. Dr. Erkan Özer, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Vatansever, Prof. Dr. Kutay Özaydın, Dr. Öğretim Üyesi Ece Bayat sunumlarını gerçekleştirdiler.

İMO Ankara Şubesi Temsilciliklerinde de Deprem Seminerleri İzlendi

İMO Ankara Şubesi Temsilciliklerinde internetten canlı yayınlanan eğitimler izlendi. Eğitim seminerleri süresince bizzat katılarak Temsilcilik binalarından canlı yayın olarak takip eden, katılım çizelgesinde ismi ve imzası olan üyelerimize katılım belgesi ve meslek içi eğitim puanı verilerek, sicillerine en kısa sürede işlenecektir.

 

 


Okunma Sayısı: 505

Ankara Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır