TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ ÜYELİK AİDAT MUAFİYETİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

21 EKİM 2020, ÇARŞAMBA   

42

ÜYELİK AİDAT MUAFİYETİ

    Yayına Giriş Tarihi: 20.01.2020 00:00   Güncellenme Zamanı: 20.01.2020 11:39:43  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 20.01.2020 11:38:40

Yürürlüğe giren yeni kararlar dâhilinde “Üyelik aidat muafiyetine” ilişkin Odamız düzenlemeleri aşağıdaki gibi olacaktır

 

Yürürlüğe giren yeni kararlar dâhilinde "Üyelik aidat muafiyetine" ilişkin Odamız düzenlemeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1) 46. Dönem (2018-2019) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları başlıklı 2. Maddesinin, 2.10 fıkrasının, birinci cümlesinde yer alan"2.10. Belgelendirilmesi koşuluyla, (TMMOB Ana Yönetmeliği madde 109/d) askere alınan üyeler, askerlik görev süreleri içinde üyelik aidatlarından muaftır. ............" düzenlemesi çerçevesinde başvuruda bulunan üyelerimizden:

a)      Başvuru dilekçesinin,

b)      Terhis Belgesinin (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir),

2) 46. Dönem (2018-2019) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları başlıklı 2. Maddesinin 2.10. fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan"2.10. .............. Ücretsiz doğum iznine ayrılmış kadın üyeler, isteğe bağlı olarak ve belgelemeleri koşulu ile oda üyelikleri dondurulmadan üye aidatından muaf tutulur" düzenlemesi çerçevesinde başvuruda bulunan kadın üyelerimizin:

Ücretsiz doğum iznine 01 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ayrılmış olması,

a)      Doğum belgesinin,

b)        Ücretsiz doğum iznine ayrıldığına ilişkin dilekçesinin,

c)         Ücretsiz izinde olduğunu SGK İl Müdürlüğünden belgelemesi ve ücretsiz izinde olduğu belgenin,

3) 46. Dönem(2018-2019) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları başlıklı 2. Maddesinin 2.12. fıkrasında yer alan "2.12.Sağlık durumu nedeniyle sürekli olarak çalışamadığını belgeleyen üyelerimizden rapor tarihinden itibaren üyelik aidatı alınmaz." düzenlemesi çerçevesinde başvuruda bulunan üyelerimizin:

a)      Başvuru dilekçesinin,

b)      Engelli sağlık kurulu raporunun alındığı sağlık kuruluşundan aslı gibidir onayı bulunan engelli sağlık kurulu raporunun,

4) 46. Dönem 2018-2019) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları başlıklı 2. Maddesinin 2.14. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "2.14. İnşaat Mühendisliği alanında yurtiçinde ve yurt dışında lisansüstü öğrenim yapan üyelerimiz, durumlarını belgelemek koşuluyla 2 (iki) yıllık süre için üyelik aidatının %50`sinden muaftır. Yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra uygulamadan yararlanmak isteyen üyeler lisansüstü mezuniyet belgesini ibraz etmek zorundadır. İbraz süresi geriye dönük en fazla 5 yıldır......... " düzenlemesi çerçevesinde başvuruda bulunan üyelerimizin:

a)    Başvuru dilekçesinin,

b)   İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olduğu yüksek lisans belgesinin,

c)    Yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi veya diplomasının onaylı suretini ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesinin (e-devlet üzerinden alınan belgeler lisans belgelerinde olduğu gibi onaylanacaktır),

5) 46. Dönem (2018-2019) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları başlıklı 2. Maddesinin 2.14. fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan" 2.14..............01/05/2018 tarihinden itibaren üyenin SGK dökümünü ibraz etmesi koşuluyla, mezuniyetinden itibaren 5 yıl içinde işsiz kaldığı en fazla 2 yıl için üye aidatı alınmaz." düzenlemesi çerçevesinde, başvuruda bulunan üyelerimizin:

a)        Başvuru dilekçesinin,

b)        01 Mayıs 2018 tarihinden sonra işsiz kaldığı sürelere ilişkin SGK`dan alınmış sigorta hizmet dökümü belgesinin,

6) 46. Dönem Yönetim Kurulunun 16/11/2018tarih ve 14/967 sayılı kararı " KARAR NO-967 İMO 46. Dönem Genel Kurulunda alınan "Muhtelif KHK`lerle kamudan ihraç edilen ya da açığa alınan üyelerimizin yeniden mesleki faaliyete başlayana kadar üyelik aidatından muaf tutulması..." kararı görüşüldü. KHK ile kamudan ihraç edilen üyelerimizden, yazılı talepleri halinde, iş akdinin sonlandırıldığı tarihten başlamak üzere işsiz olduklarını belgelemeleri kaydıyla üyelik aidatı alınmamasına, "çerçevesinde, başvuruda bulunan üyelerimizin:

a)      KHK ile ihraç edildiğine ilişkin başvuru dilekçesinin,

b)      KHK`nın yayınlandığı Resmi Gazete sayı ve tarihi ile üyenin adı ve soyadının geçtiği sayfanın,

üyenin bağlı olduğu Şubeye iletilmesi gerekmektedir.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.

 

İMO Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu

 


Okunma Sayısı: 2175

Ankara Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.