İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

25 OCAK 2021, PAZARTESİ   

3

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TMMOB ANKARA İKK KENT GÜNDEMLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 27.12.2020 00:00   Güncellenme Zamanı: 27.12.2020 12:41:17  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 27.12.2020 12:39:46

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 24 Aralık 2020 tarihinde kent gündemi ile bir araya geldi

 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 24 Aralık 2020 tarihinde kent gündemi ile bir araya geldi.

Toplantıya TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu adına Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ertuğrul Candaş, Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, Kültür ve Tabiat Varlıkları Başkanı Bekir Ödemiş ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Selami Aktepe ile katıldı.

Katılımcılık, saydamlık ve meslek odaları ile kurumsal ilişkiler hakkında görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda, öncelikle yapılması gereken konular iletildi. Görüşmede;

 • Ankara kentinin geleceğini yönlendirecek üst ölçekli planlama çalışmalarının bütüncül bir yaklaşım ve katılımcı bir yöntemle başlatılması, bu doğrultuda 2023 Başkent Nazım İmar Planı`nın öngördüğü Ana Planların yapımlarının başlatılması,
 • Kentin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının bütüncül olarak korunması gerekliliği ve bu doğrultuda Koruma Amaçlı İmar Planları`nın hazırlanması ve uygulanması,
 • Geçmişte yenilikçi ve öncü planlama çalışmalarının hayat bulduğu Başkent Ankara`nın geleceğini yönlendirecek planlama çalışmalarının ülke genelinde ve uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek biçimde gerçekleştirilmesi,
 • Millet Bahçeleri, Saraçoğlu Mahallesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi vb. merkezi hükümet kurumları tarafından gerçekleştirilen müdahalelere karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin kamu yararını, şehircilik ilke ve esaslarını benimseyen tavır alması gerektiği,
 • Melih Gökçek döneminde kamu yararına aykırı, rant odaklı projelere yönelik, meslek odalarının açtığı dava süreçlerinde iptal edilen planlara yönelik davaların ABB tarafından istinafa taşınmasından vazgeçilmesi, rant projelerinden çekilinmesi,
 • Dava konusu alanlarda planların iptal edilmesiyle birlikte plansız kalan alanlarda yaşanan hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerinin giderilmesi,
 • Büyükşehir Belediyesi`ne alınacak teknik kadroların (Mimar, Mühendis, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı gibi) açık duyurularla ilan edilmesi ve belirli kriterlerle şeffaf işe alımlarının yapılması, teknik kadro alımlarında, ilgili odalarından sicillerine dair bilgi alınması,
 • Geçmiş döneme dair açılan soruşturmalarda karanlık noktaların aydınlatılması, bilgi ve belgelerin meslek odaları ile paylaşılması ve Gökçek döneminde oluşturulan rant sisteminin bozulmasına yönelik işbirliği sürecinin başlatılması,
 • Kentsel sorunlara yönelik kalıcı çözümlerin geliştirilmesi, teknik bilgi ve veri alışverişindeki aksaklıkların giderilmesi konusunda meslek odaları ile kurumsal bir ilişkinin belli kurallar ve düzen içerisinde oluşturulması,
 • Kamusal denetim yapan meslek odaları tarafından gerçekleştirilen Mesleki Denetim Uygulamaları`nın sürdürülmesi,
 • 25 yıldır yoğun bir tahribat süreci yaşayan Ankara için meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin katılımı ile kurumsal bir iletişim mekanizmasının kurulması,
 • Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama faaliyetlerinde Büyükşehir Belediyesi`nin teknik eleman eksikliğinin giderilmesi gerektiği,
 • Ankara`nın bütüncül bir iyileştirme ve onarım sürecine ihtiyaç duyulduğu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanuna göre meslek odalarının kendi alanlarına yönelik kararlardaki komisyon toplantılarına davet edilmesi,
 • Bütçe görüşmelerine katılım sağlanması

hakkında talep ve öneriler iletilmiştir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak kamu yararı, mesleki etik ve ilkeler doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 

 


Okunma Sayısı: 146

Ankara Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.