ULUSLARARASI YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR 5. SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİ KİTABI (STOKTA)

ISBN No:

978-605-01-1074-6

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

571

Dünyada en yaygın kullanılan yapı malzemesi olarak betonun gelecekte de inşaat sektörü için önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Günümüzde, betonun istenilen belirli özelliklere sahip olarak üretilebilmesi ancak uygun beton katkılarının kullanımı ile mümkündür. Dahası, beton teknolojisi konusundaki yeniliklerin pek çoğunun özel nitelikteki yenilikçi kimyasalkatkıların gelişimi sayesinde olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, bu sayede, üstün işlenebilme karakteristiklerine sahip, priz süresinin ve hidratasyon ısısının hassasiyetle ayarlanabildiği, erken ve son yaş dayanımlarının ve sünekliğin iyileştirilebildiği, boyutsal stabilitenin kontrol edilebildiği ve permeabilitenin azaltılabildiği "akıllı beton" üretimi mümkün olmaktadır. Betonda yeni geliştirilen polimerlerin kullanıma sunumu, inceden nano-boyuta parçacıkların kontrollü boyut dağılımının sağlanabilmesi, kendi kendine kür ve kendiliğinden iyileştirme ajanlarının kullanılabilir olması, söz edilen yenilikçi beton kimyasal katkılar teknolojileri ile mümkün olmuştur. Ayrıca, gün geçtikçe yeşil çözümlerin de yüksek pazar payına sahip olmaya başladığı görülmektedir.
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası