Yığma Yapılar Taş ve Tuğla (Genişletilmiş 4. Baskı)

Yazar: Nejat Bayülke

Yayın No  
ISBN No  
Yayın Yeri   Ankara
Sayfa Sayısı   348
Fiyatı   50 ₺
 
Yığma yapılar konusunda önemli bir başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) ışığında güncelleştirilen yayında "Yapay ve Doğal Taşların Özellikleri; Harçlar; Tuğla Duvarların Özellikleri; Taş Duvarların Özellikleri; Tuğla Yığma Yapıların Dinamik Özellikleri ve Yatay Yükler Etkisindeki Davranışları; Sarsma Tablası Deneyleri; Yığma Yapıların Tasarımı; Donatılı Yığma Yapılar; Yığma Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi" konuları ele alınmıştır.

Genişletilmiş Dördüncü Baskıya Önsöz:
"2013 yılında yayımlanmış üçüncü baskının tükenmesinden sonra İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesince kitabın yeniden basılması istenmiştir. Geçen zaman içinde biriken bilgi, deneyim, araştırma sonuçları ve yenilenen deprem yönetmeliği (TBDY-2018) içeriğini de kapsayan değişiklikler ve eklerle birlikte kitabın bu yeni baskısı hazırlanmıştır. Kitabın yeni 2018 baskısı biraz daha kapsamlıdır ve yararlı olmayı sürdüreceği düşünülmektedir."
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası