YIĞMA YAPILAR TAŞ VE TUĞLA-4. BASKI (STOKTA)

Yığma yapılar konusunda önemli bir başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) ışığında güncelleştirilen yayında "Yapay ve Doğal Taşların Özellikleri; Harçlar; Tuğla Duvarların Özellikleri; Taş Duvarların Özellikleri; Tuğla Yığma Yapıların Dinamik Özellikleri ve Yatay Yükler Etkisindeki Davranışları; Sarsma Tablası Deneyleri; Yığma Yapıların Tasarımı; Donatılı Yığma Yapılar; Yığma Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi" konuları ele alınmıştır.

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

348


TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası