2012 DÜNYA SU GÜNÜ PANELİ

Yayın No: E/13/01
ISBN No: 978-605-01-0454-7
Yayın Yeri: İZMİR
Sayfa Sayısı: 124İnsanların ve doğanın en temel ihtiyacı ve hakkı olan su, tüm canlıların yaşamına kaynaklık etmesi ve sınırlı bir kaynak olması, insan ve doğa ilişkisinin belirleyicisi olması açısından büyük öneme sahiptir.

Su konusunda yapılmakta olan sayısız tartışmanın doğru bir zemine oturtulması, konunun sosyal, ekonomik, politik, kültürel vb. yönlerinin bir arada ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bütüncül bir yaklaşımla, su kaynaklarının ve su yönetiminin, mühendislik, çevre, sağlık, gıda, tarım, hukuk, siyaset gibi alanlarla ilişkilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle suyun doğal bir varlık olması, kamusal bir değere sahip olması anlamına gelir ki, su kaynaklarının doğru yönetilmesi doğrudan doğruya geleceğimizin doğru yönetilmesidir.

Bu nedenledir ki, Birleşmiş Milletler, su kaynakları üzerinde giderek artan baskılara ve suyun hayati önemine vurgu yapmak için, 22 Mart 1993 tarihinde aldığı bir kararla, her yıl, 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

1993 yılından bu yana kutlanan Dünya Su Günü, yıllara göre aşağıda belirtilen temalarla kutlanmıştır.
1995: Kadınlar ve Su 
1996: Kirli Şehirlere Su 
1997: Dünyanın Su Potansiyeli Yeterli mi? 
1998: Yeraltı suyu ve Görünmez Kaynaklar 
1999: Su Kaynakları Etrafında Hayat 
2000: 21. yüzyılda Su 
2001: Su ve Sağlık 
2002: Kalkınma İçin Su 
2003: Gelecek İçin Su 
2004: Su ve Afetler 
2005: Hayat İçin Su 
2006: Su ve Kültür 
2007: Su Kıtlığı ile Mücadele 
2008: Sanitasyon
2009: Farklılıkların Suda Yakınlaştırılması
2010: Su Kalitesi
2011: Şehir Sularının Yönetimi
2012 yılı teması ise "Su ve Gıda Güvenliği" olarak tespit edildi.

Dünyada artan nüfus ve ihtiyaçlar karşısında, su kaynaklarının daralması, önümüzdeki 50 yıl içerisinde gıda ihtiyacını da arttıracağından, su ve gıda arasındaki bağlantının doğru kurulması gerekmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının yönetilmesi, suyun doğru kullanımı ile güvenli gıda üretimi konularına dikkat çekmek ve bu konudaki duyarlılığı arttırmak aynı zamanda mesleki sorumluluğumuzdur.

Bu amaçla 2012 yılında Su ve Gıda Güvenliği başlığıyla düzenlemiş olduğumuz panelde konunun uzmanları tarafından aşağıda belirtilen konu başlıklarıyla yaptıkları sunumlar derlenerek bu kitapta ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.

Prof. Dr. Turhan ACATAY "Sulamada Su Kullanımı ve Gıda Güvenliği"

DSİ 2. Bölge Müdür Yrd. İnş.Yük. Müh. Aslı Erdenir SİLAY "İzmir`in Mevcut ve İleriye Dönük İçmesuyu Projeleri"

Dr. İnş. Yük. Müh. İlker ATIŞ "Gıda Güvenliği Açısından İzmir`in Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi"

Eski DSİ 2. Bölge Müdürü İnş. Müh. Mustafa ALTUNDAL "Dünyada ve Ülkemizde Su Potansiyeli ve Kullanımı"

İZSU Genel Müdürü Dr. İnş. Yük. Müh. Ahmet H. ALPASLAN "Kentsel Su Kullanımında Su Güvenliği ve Bölgemiz Arıtma Tesisleri"

Panelistlerimize ve bu yayında emeği geçenlere teşekkür ederiz.

TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası