GİRİŞİMLERİMİZ SONUCU KEÇİÖREN BELEDİYESİNDE PROJE MÜELLİF KAYIT ÜCRETİ KALDIRILDI

Şubemiz, kesinleşen yargı kararlarına istinaden Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen uygulamaya ilişkin girişimlerde bulunmuştur. Girişimlerimiz sonucunda, Keçiören Belediyesi tarafından yasal dayanağı bulunmayan uygulamanın durdurulduğu bildirilmiştir.

Eklenme Tarihi: 07/11/2022

WhatsApp Image 2022-02-21 at 10.39.28.jpegBilindiği üzere, 6235 sayılı TMMOB Kanunu'nun 33’üncü maddesinde "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmü yer almaktadır.  İnşaat mühendislerinin kayıt, tescil, çalışma izni vb. işlemlerini yapmak için Odamız dışında başka bir kurum ya da kuruluşun yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak, bazı idarelerin yapı ruhsatı düzenleme aşamasında proje müellifi, şantiye şefi veya fenni mesul olarak görev üstlenecek üyelerimizden; “mühendislik çalışma ruhsat harcı”, “müellif kaydı” veya başka tanımlamalar adı altında ücret aldıkları tespit edilmektedir.

Bu kapsamda ücret aldıkları tespit edilen Polatlı Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesine Şubemiz tarafından dava açılarak, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğu yargı kararı ile kesinleştirilmişti.

Söz konusu hukuksuz uygulamanın Keçiören Belediyesi tarafından da yürütüldüğü ve üyelerimizden kayıt adı altında ücret alındığı tespit edilmiştir.

Şubemiz, kesinleşen yargı kararlarına istinaden Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen uygulamaya ilişkin girişimlerde bulunmuştur. Girişimlerimiz sonucunda, Keçiören Belediyesi tarafından yasal dayanağı bulunmayan uygulamanın durdurulduğu bildirilmiştir.

Tüm idarelerin, üyelerimizin mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara derhal son vermesi gerektiğini belirtiyor, bu uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.  

“Mühendislik çalışma ruhsat harcı”, “müellif kaydı” veya başka tanımlamalar adı altında ücret talep eden idarelerin Şubemize bildirilmesi halinde gerekli çalışmaların yapılacağını üyelerimizin bilgilerine sunarız. TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası