HER GÜN ORTALAMA 6 İŞÇİ ÖLÜYOR, İŞ CİNAYETLERİ DURDURULSUN!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’nde “Her Gün Ortalama 6 İşçi Ölüyor, İş Cinayetleri Durdurulsun!” başlıklı bir açıklama yaptı

Eklenme Tarihi: 07/11/2022

WhatsApp Image 2022-03-02 at 12.21.27.jpeg


TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’nde “Her Gün Ortalama 6 İşçi Ölüyor, İş Cinayetleri Durdurulsun!” başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Yıllardır işçi ölümleri böylesi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederken siyasal sorumlular bu ölümlere “fıtrat”, “kader” diyerek sorumluluklarını ilahi takdire havale ediyor. Son yıllarda yaşanan Soma Faciası ve Hendek’teki havai fişek fabrikasının patlaması gibi acı olaylardan sonra yürütülen hukuk süreçlerindeki adaletsizlik ve gecikme Türkiye’de insan hayatının değersizliğini gözler önüne seriyor,” denildi.

Açıklamanın tamamı:

HER GÜN ORTALAMA 6 İŞÇİ ÖLÜYOR, İŞ CİNAYETLERİ DURDURULSUN!

Türkiye iş cinayetlerinde rekorlar kırmaya devam ediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin hazırladığı rapora göre geçtiğimiz yıl en az 2170 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Bu yılın daha ilk ayında ise 111 işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

2021 yılı raporuna göre tüm ölümler nedenlerine göre sıralandığında birinci sırada Covid-19 hastalığı; ikinci sırada trafik, servis kazası; üçüncü sırada ezilme, göçük ve dördüncü sırada yüksekten düşme yer aldı. İşçi ölümlerinde en yüksek pay yine “inşaat, yol işkoluna” ait. Bu işkolunda ölen işçi sayısı 335’i buldu.

Covid-19 salgını 2020 yılında Türkiye’de hızla yayılmaya başlarken kısa sürede bunun bir işçi hastalığına dönüştüğünü söylemek yerinde olur. Salgının ilk evrelerinde Sağlık Bakanlığının aldığı “önlemlerin” başında herkesi evinde kalmaya davet etmek gelirken işçiler çalışmaya, işyerlerine giderken de tıka basa toplu taşıtları kullanmaya devam ettiler. İmkanı olanlar evde kaldı ancak milyonlarca işçi kalabalık işyerlerinde ölümle burun buruna çalışmaya devam etti.

Bir diğer yandan salgının etkileriyle birleşen ekonomik kriz işçilerin hayatına darbe üstüne darbe indirdi. İş cinayetlerinden kurtulabilenler yoksulluğun pençesine düştü.

Her ne kadar son yıllarda covid-19’un fazladan katkısı olsa da Türkiye’de iş cinayetleri öteden beri yüksek seviyelerde görülen kronik bir vakadır. Son 10 yılda yaşanan işçi ölümlerinde yıllık sayısal verileri şöyle:

2013 Yılı: 1235 

2014 Yılı: 1886

2015 Yılı: 1730

2016 Yılı: 1970

2017 Yılı: 2006

2018 Yılı: 1923

2019 Yılı: 1736

2020 Yılı: 2427

2021 Yılı: 2170

Görüldüğü gibi işçi ölümleri son on yılda yüksek seviyelerde ve artış eğilimindedir. Covid-19’un son iki yıldaki ölümlere ciddi etkisi olduğu görülmektedir. Oysa bu ölümlerin neredeyse tümünün, covid-19 sebepli olanlar da dahil önlenebilir olduğunu biliyoruz. Her yıl ortalama 2 bin insan önlenebilir sebeplerden dolayı yaşanan “iş kazaları” sonucu hayatını kaybediyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren ekipmanlar, önlemler ve eğitimler işverenler tarafından bir maliyet kalemi olarak görülüyor, kamu kurumları tarafından denetimler ya yapılmıyor ya da dostlar alışverişte görsün türünden, işyeri yönetiminin önceden haberdar olduğu biçimde gerçekleştiriliyor.

Yıllardır işçi ölümleri böylesi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederken siyasal sorumlular bu ölümlere “fıtrat”, “kader” diyerek sorumluluklarını ilahi takdire havale ediyor. Son yıllarda yaşanan Soma Faciası ve Hendek’teki havai fişek fabrikasının patlaması gibi acı olaylardan sonra yürütülen hukuk süreçlerindeki adaletsizlik ve gecikme Türkiye’de insan hayatının değersizliğini gözler önüne seriyor.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının yıllardır en hassas olduğu konulardan biri işçi sağlığı ve iş güvenliği olmuştur. Odamız bu konuda sempozyumlar, çalıştaylar düzenlemiş, üyelerine eğitimler vermiş, konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca birliğimiz TMMOB’nin bu konuda birçok çalışmasının yanında emek örgütleri tarafından da sorunun çözümü için öneriler ve yöntemler geliştirilmiş ancak hiçbir ciddi adım atılmayarak ölümlere göz yummaya devam edilmiştir. İşçi cinayetleri önlenebilir, yeter ki işçi sağlığı ve iş güvenliği basitçe bir maliyet unsuru olarak görülmesin, yeter ki insan hayatına değer verilsin.

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele gününde iş cinayetlerinde yitirdiğimiz tüm işçileri saygıyla anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası