SU YAŞAMIN KAYNAĞI, GEZEGENİMİZİN GELECEĞİDİR

WhatsApp Image 2022-03-22 at 10.14.08.jpeg

İMO Ankara Şubesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü’ne dair “Su Yaşamın Kaynağı, Gezegenimizin Geleceğidir” başlıklı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada suyun yaşamın bütünü ve gezegenimizin geleceği için süregelen önemin vurgu yapılarak, “Suyun kapitalist tüketim aracı olarak mülkleştirilmesi ve kâr amaçlı, ekolojik dengeyi hiçe sayan ekonomi politikalarının ekseninde yok edilmesinin önüne geçebilmek için harekete geçmenin aciliyetini bir kez daha vurguluyoruz,” denildi.

Açıklamanın tamamı:

SU YAŞAMIN KAYNAĞI, GEZEGENİMİZİN GELECEĞİDİR

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda temiz su kaynaklarının korunabilmesi ve giderek tükenen temiz, güvenli su kaynaklarına ilişkin farkındalık yaratılması amacıyla kabul edilen Dünya Su Günü bu yıl yer altı suları temasıyla karşılanıyor.

Su tüm canlıların ve ekosistemlerin varlığı, insanın ve gezegenin var oluşu, bir bütün olarak yaşamın kendisi için vazgeçilmezdir. Fakat bugün dünya ciddi bir su krizi ve ekolojik çöküş ile karşı karşıya.

Kapitalistlerin aşırı kâr hırsı, kapitalizmin her şeyi metalaştırılan, doğanın, doğal kaynakların ve canlıların yıkımı pahasına süregelen işleyişi insan eliyle yaratılan bir felakete doğru dünyayı hızla sürüklüyor. Ona neden olan tüm faktörlerle birlikte iklim krizi, sanayi atıkları, endüstriyel tarım yöntemleriyle toprağın, yer altı suyunun ve su kaynaklarının giderek kirletilmesi, kentleşme politikaları, nüfus artışı, su alt yapısının yokluğu, kötü su yönetimi, emperyalist politikalar, savaşlar, sömürü gibi birçok etken temiz ve güvenli suya erişimin önünde engel teşkil etmeye devam ediyor.

İklim kriziyle bağlantılı olarak birçok yerde suya erişim daha az öngörülebilir oluyor, artan sel felaketleri su kaynaklarını, sanitasyon tesislerini yok ediyor, su kaynaklarını kirletiyor.

Ormanlar, yeşil alanlar ve sulak araziler gibi ekosistemler küresel su döngüsünde çok kritik bir rol oynarken bunların yağma ve talanına, metalaştırılmasına dayalı birikim mantığı bu alanları bir bir yok ediyor; gezegenimizin, tüm yaşamın varoluş koşullarını da gittikçe ortadan kaldırıyor.

1900’lü yılların başından bugüne dek dünyada sulak arazilerin yarısından fazlası yok olmuş durumda. Canlı çeşitliliğinin, ekosistemin de yıkımı anlamına gelen bu durum, aynı zamanda yaşamın yeniden üretilmesi için gerekli besinlere, gıdaya erişimi, suyun doğal yollarla filtrelenmesi, sellerin önlenmesi, doğanın kendini yeniden üretmesi konusunda da ciddi engeller anlamına geliyor.

2025 yılı itibarıyla dünya nüfusunun üçte ikisinin su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağı, dünya nüfusunun yarısının su stresi olan bölgelerde yaşıyor olacağı tahmin ediliyor.

Dünyada 1,1 milyarı aşkın insan temiz içme suyuna ulaşamıyor; 2,7 milyar insan yılda en az bir kez su sıkıntısı yaşıyor; en az 2,4 milyar insan da yetersiz sanitasyon nedeniyle sudan kaynaklı hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.

Düşük ve orta gelirli addedilen ülkelerde her yıl yaklaşık 827 bin kişi yetersiz su, sanitasyon ve hijyene bağlı olarak hayatını kaybediyor; bu ölümlerin %60’ını kirli içme suyuna bağlı ishal kaynaklı ölümler oluşturuyor. Halen önlenebilir nedenlerle yüzbinlerce insan hayatını kaybediyor. Eğer temiz suya erişim, sanitasyon ve hijyen koşulları biraz daha iyileştirilmiş olsaydı 5 yaş altındaki 297 bin çocuğun ölümü engellenebilirdi.

Küresel olarak atık suyun %80’i arıtılmadan veya tekrar kullanılmadan ekosisteme karışıyor; bu durum da 1,8 milyar insanı, atıklarla kirlenen içme suyunu kullanmak zorunda bırakılması nedeniyle kolera, dizanteri, tifo ve çocuk felci gibi hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Dünyada en az 785 milyon insan temel içme suyu hizmetinden yoksun; bunların da en az 144 milyonu yüzey sularına bağımlı bir şekilde ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Görüldüğü gibi temiz ve güvenli suya erişim hakkı, aynı zamanda bir toplum sağlığı sorunudur; sağlık hakkının, çevre hakkının vazgeçilmez bir parçası ve en temel insan hakkıdır. Ancak bugün temiz ve güvenli suya erişim hakkı da piyasanın insafına terk edilmiş durumdadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de temiz suyun kamusal bir hizmet olarak sunulmaktan giderek uzaklaşılması ve piyasanın payının artması, pandeminin giderek derinleştirdiği yoksulluk, yoksunluk, ekonomik ve toplumsal kriz nedeniyle her geçen gün daha fazla insanın temiz ve güvenli suya erişim hakkını gasp etmektedir.

Nitekim ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı 2000 yılında 1.652; 2009 yılında 1.544 ve 2020 yılında ise 1.346 metreküp olmuştur. Buna göre ülkemiz sanılanın aksine su zengini değil, su stresi yaşayan ülkelerden biridir ve etkili adımlar atılmazsa 2030 yılı nüfus tahminlerine göre su fakiri bir ülke olacağı öngörülmektedir.

Yeterli ve temiz su kaynaklarına erişememek, gıda güvenliğini, sağlığı, ekosistemleri, enerji üretimini tehdit ettiği gibi, yoksulluğun, yoksunluğun, buna bağlı hastalıkların, cinsiyet eşitsizliğinin derinleşmesine de yol açmaktadır.

Su kıt bir kaynak olarak ele alınmalı; sulak alanlar ve ormanlar gibi suları doğal olarak toplayan, filtreleyen, depolayan ve serbest bırakan ekosistemlerin korunması ve restorasyonu su kıtlığına karşı mücadelede ön önemli stratejilerden birisi olmalıdır. Sorunun çözümüne sadece hane içinde bireysel tüketimi ve israfı azaltmaya dönük tedbirlere davetle yaklaşmak yeterli olmayacağı gibi su kıtlığının ve suya erişim hakkının gasp edilmesinin temelinde yatan asıl nedenleri de bulanıklaştırmak söz konusu olacaktır.

Alameti farikalarından biri inşaata, betonlaşmaya dayalı büyüme, sermaye transferi ve birikimi olan AKP iktidarı 20 yılı aşkın iktidarı süresince yeşil alanları, ormanları, dereleri, kıyıları, birçok canlının yaşam alanı olan ekosistemleri yok ederek doğayı, doğal kaynakları bir avuç sermayedarın yağma ve talanına açmış, kendi elleriyle yaşamın yıkımını da hızlandırmıştır. Torba yasalara aceleyle atılan maddelerle maden şirketlerinin, inşaat şirketlerinin çıkarı, kâr hırsı öncelenirken su hakkı, sağlık hakkı, çevre hakkı, insanın ve insan dışı canlıların yaşam hakkı da yok sayılmıştır. Pandemide çok daha kritik hale gelen güvenli suya erişim, sağlıklı beslenme ve hijyen ihtiyacını karşılamak, yoksulluğu önlemek için kamusal hizmet üretmek, kaynakları bu ihtiyaçlar için kullanmak yerine AKP, kaynakları sermaye lehine, zenginleşmek ve iktidarını mutlaklaştırmak üzere seferber etmeyi seçmiştir, Kanal İstanbul gibi “çılgın” projelerde ısrar da zeytinlikleri yok etmeyi getiren maden yasası da seçimini bu yönde yapmaya devam edeceğini göstermektedir.

22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle suyun yaşamın bütünü ve gezegenimizin geleceği için süregelen önemini tekrar hatırlatarak kapitalist tüketim aracı olarak mülkleştirilmesi ve kâr amaçlı, ekolojik dengeyi hiçe sayan ekonomi politikalarının ekseninde yok edilmesinin önüne geçebilmek için harekete geçmenin aciliyetini bir kez daha vurguluyoruz.

Bilimi ve tekniği kendine rehber edinen İnşaat Mühendisleri olarak su kaynaklarının kirletilmesine, yok edilmesine, ekolojik çöküşe, sömürüye, yoksulluğa, eşitsizliklere neden olan her tür politikayla, kapitalist pratikle mücadele etmeye ve su kaynaklarının planlanmasından işletmesine her aşamada, geleceğimiz için bütün canlıların temiz suya erişim hakkını ve su varlıklarının korunmasını savunmaya ısrarla devam edeceğiz.

İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu

  MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNDE SORUYORUZ "BOŞUNA MI OKUDUK"
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma günü nedeniyle bir basın açıklaması ve forum organize etti
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  BASIN AÇIKLAMASI: CUMHURİYETİN 100. YILINDA HAKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYORUZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 14 Eylül 2023 tarihinde mühendis, mimar, şehir plancılığı mesleklerinin itibarsızlaştırılarak iktidarca görmezden gelinmesine karşı haklarını ve geleceğini savunmak için 'Boşuna mı Okuduk' kampanyasını duyurdu.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  KAMU ÇALIŞANI MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ TALEPLERİ ÜZERİNDEN UMUT TACİRLİĞİ YAPILMIŞTIR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 31 Ağustos 2023 tarihinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı üzerine "Kamu Çalışanı Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Talepleri Üzerinden Umut Tacirliği Yapılmıştır!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  HARUN KARADENİZ'İ VE MÜCADELESİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ
"Biz mühendisler için tek yol kim için ve ne için çalıştığını bilerek, emekçi halkın yararına üretim yapma olanakları yaratmaktır" Harun Karadeniz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  RAHMİ LÖKER'İ SAYGIYLA ANIYORUZ

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  BASIN AÇIKLAMASI: EZGİ APARTMANI'NIN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KAMUOYUNA DUYURULMASI

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  GEZİ 10 YAŞINDA: KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR!
Gezi’nin 10. yılını selamlıyor, hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  RÜŞTÜ ÖZAL’I SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
1950`li yılların sonundan itibaren Odamızda değerli süreçlere imza atan Özal`ın yarım asırlık katkıları ve çabaları Odamız ve Birliğimiz açısından değerini korumayı sürdürmektedir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ARAMIZDAN AYRILIŞININ DÖRDÜNCÜ YILINDA HİLMİ YÜNCÜ'YÜ SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
Her kuşağın ağabeyi Hilmi Yüncü'yü aramızdan ayrılışının dördüncü yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  YAPI DENETİM FAALİYETİ YÜRÜTEN MESLEKTAŞLARIMIZA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ! TAKİPÇİSİYİZ
Bugün arkamızı dönerek görmezden geldiğimiz her uygunsuzluk yarın onlarca insanın hayatına mal olabilecek sakıncalar taşıyacaktır. İnşaat Mühendisleri Odası olarak yıllardır kamusal denetim hizmeti olarak yürütülmesini önerdiğimiz yapı denetim hizmetlerinin piyasa koşullarına terk edilmesi kabul edilemez
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ZEKİ ERGİNBAY`I SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, Zeki Erginbay’ı ve mücadelesini unutmadık
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ARAMIZDAN AYRILIŞININ 6. YILINDA MEDET ÖZBEK’İ SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
Medet Özbek’i aramızdan ayrılışının 6. yılında saygıyla anıyoruz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  MÜCADELE KAZANDIRIR VE KADINLAR KAZANACAK

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  LEVENT DARI’YI SAYGI VE SEVGİYLE ANIYORUZ
Odamız için verdiği emekler bizlere her zaman ışık olacaktır. Anısı ve bıraktığı izler bizlerle birlikte yaşamaya devam edecektir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  KEMAL TÜRKASLAN`I SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
15. ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten değerli yol arkadaşımız Kemal Türkaslan`ı aramızdan ayrılışının 9. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  “BEN YAPTIM OLDU” ANLAYIŞI KABUL EDİLEMEZ !

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZDIR/SUÇLULARI BİLİYORUZ
Sesimizi daha çok yükselterek, isyanımızı büyüterek, tüm örgütümüz ve meslektaşlarımızla beraber hakkımız olan çalışma şartlarını almak için mücadelemize devam edeceğimizi bildiriyor, kamuoyunu bu haklı davaya sahip çıkmaya çağırıyoruz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  HOŞ GELDİNİZ GELECEĞİN DEĞERLİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  BAŞSAĞLIĞI VE GEÇMİŞ OLSUN
Hayatını kaybeden Taha Öztürk’ün yakınlarına başsağlığı, yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. An itibarıyla olayın gerçekleştiği alana giriş izni verilmediği için detaylı incelemeleri ve teknik raporu daha sonra paylaşacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  HARUN KARADENİZ'İ VE MÜCADELESİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  RAHMİ LÖKER'İ SAYGIYLA ANIYORUZ

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  EMEĞİMİZİ VE UMUDUMUZU KPSS İLE ÇALIYORLAR

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  PROF. DR. ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BİLİMİN VE AKLIN IŞIĞINDA MESLEĞİNİ İCRA EDEN DEĞERLİ BİR BİLİM İNSANIDIR! ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK!
"Sağlığın kamusal bir hak, herkes tarafından ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli, bilimsel bir hizmet olarak örgütlenmesi mücadelesinde Esin hocamızı da bu mücadeleyi yürüten sağlık emekçilerini de asla yalnız bırakmayacağız"
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ARAMIZDAN AYRILIŞININ 28. YILINDA TEOMAN ÖZTÜRK'Ü SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
Teoman Öztürk'ün TMMOB tarihinde çok özel bir yere sahip olmasının en önemli nedenlerinden biri de karar ve uygulama süreçlerindeki bütüncül, kapsayıcı ve kolektif bakış açısıdır. Üyelerinden, kurul ve komisyonlarına kadar herkesin katılımını gözeten demokratik süreçler işletilmiş, teknik emeğin tümünü yansıtan büyük bir kapsayıcılık ve örgütlülükle hareket edilmiştir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  SORUMLULAR DERE YATAĞINDA YAPILAŞMAYA İZİN VERENLERDİR!
İnsan canı sayılardan ibaret değildir. Kenti her vatandaş için güvenli ve kelimenin gerçek manasıyla “yaşanır” kılmakla mükellef olanlar, kar ve imar hırsıyla suç işlemekten vazgeçmelidir. Su masumdur; asıl suçlu “ırmakların, nehirlerin, kuru da olsa dere yataklarının asıl sahibi olan suyu”; kanalların içine, yolların altına hapseden, suyun toprakla buluşmasına engel olan iradedir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  BATI KARADENİZ HAVZASINDA GERÇEKLEŞEN TAŞKINLARLA İLGİLİ ŞUBE YÖNETİM KURULU AÇIKLAMASI
Afete yol açma kapasitesi tahmin edilebilen doğa olaylarına karşı gerekli planlamaların yapılması; insanların fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar yaşamasına karşı en büyük silahımızdır. Bu planlama ile yapılan işlerde ise imkânların yetersiz kalması gibi bir durum söz konusu olamaz ve biz buna mühendislik diyoruz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ŞANTİYE ŞEFLİĞİ KONUSUNDA TALEPLERİMİZİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ
Şantiye şefliğinin uygun meslek grubunca ve büyük oranda fiili olarak yapılmamasına rağmen, çözüm önerilerimizle ilgili bakanlık tarafından herhangi bir dönüş yapılmaması bu durumun bilinçli olarak yaratıldığını düşündürmektedir. Yönetmelik taslağını ilgili bakanlığa teslim etmemizin üzerinden tam 8 ay geçti.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  HER YAĞIŞTA GÖLE DÖNEN ANKARA’DA MEVCUT DURUM İDARE EDİLEMEZ !
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu tarafından Ankara`nın çeşitli ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan taşkın ve baskınlar hakkında 8 Haziran 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  GEZİ 9 YAŞINDA: KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR!
Hiç kimsenin etnik kimliğinden, inancından, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa uğramadığı, eşit ve özgür bir yaşamı var etmek için laikliği kazanmanın, barışı savunmanın, demokrasiyi inşa etmenin, Gezi suretinde bir ülke yaratmanın mücadelesidir bugün çare. Bizler bu haklı mücadelenin yanında olmaya devam edeceğiz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  KOCA SİNAN’I SAYGI İLE ANIYORUZ
Sinan’ın şehirlerin çehresini değiştiren görkemli yapıtları toplumsal kültür öğeleri olarak korunması gereken miraslar olarak hepimizin sorumluluğundadır
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  SU YAŞAMIN KAYNAĞI, GEZEGENİMİZİN GELECEĞİDİR
İMO Ankara Şubesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü’ne dair “Su Yaşamın Kaynağı, Gezegenimizin Geleceğidir” başlıklı bir açıklama yayımlandı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  RÜŞTÜ ÖZAL’I SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
1950`li yılların sonundan itibaren Odamızda değerli süreçlere imza atan Özal`ın yarım asırlık katkıları ve çabaları Odamız ve Birliğimiz açısından değerini korumayı sürdürmektedir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ARAMIZDAN AYRILIŞININ 23. YILINDA GÜNEY ÖZCEBE’Yİ SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
12 Eylül’ün karanlık günlerinde Odamızı yalnız bırakmayan, meslektaşlarına atfedilen asılsız suçlamaları bile kendi üzerine almak için dilekçe veren, hem mühendisliğiyle hem insanlığıyla bizleri örnek olmayı sürdüren başkanımız, ağabeyimiz Güney Özcebe’yi aramızdan ayrılışının 23. yılında saygı ve özlemle anıyoruz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  YAŞASIN 8 MART! YAŞASIN KADINLAR…
İMO Ankara Şubesi 25. Dönem Kadın Çalışma Komisyonu tarafından “Yaşasın 8Mart! Yaşasın Kadınlar…” başlıklı bir açıklama yayımlandı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ARAMIZDAN AYRILIŞININ ÜÇÜNCÜ YILINDA HİLMİ YÜNCÜ'YÜ SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
Her kuşağın ağabeyi Hilmi Yüncü'yü aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ZEKİ ERGİNBAY`I SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, Zeki Erginbay’ı ve mücadelesini unutmadık
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ANKARA’YA HER YIL 500 YILLIK YAĞMUR DÜŞÜYOR
İMO Ankara Şubesi tarafından 15 Haziran 2023 tarihinde mayıs, haziran ayları boyunca Ankara’da yaşanan su baskınları, seller ve taşkınlarla ilgili bir açıklama yayımlandı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI SN. MURAT KURUM’A CEVABIMIZDIR
İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç tarafından 5 Nisan 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a cevap konulu açıklama yapıldı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  EMEĞİMİZ BİZİM, BEDENİMİZ BİZİM, KİMLİĞİMİZ BİZİM!
Kadınlar, dünyanın her yerinde yaşamın her alanın “var!” olabilmek için, adalet, özgürlük ve eşitlik için mücadele ediyor
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ARAMIZDAN AYRILIŞININ 43. YILINDA ZEKİ ERGİNBAY’I ÖZLEMLE ANIYORUZ
İnşaat Mühendisleri Odasının yayın organı olan Teknik Güç dergisinin eski yazı işleri müdürü, meslektaşımız Zeki Erginbay`ın, işkence edilerek katledilmesinin üzerinden 43 yıl geçti. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, Zeki Erginbay`ı ve mücadelesini unutmadık.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İNŞAAT MÜHENDİSLERİ GÜNÜ
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak bu gün vesilesiyle bilimi ve tekniği ülkemizin ve halkımızın yararı doğrultusunda kullanma kararlığımızı bir kez daha ifade ediyor ve tüm meslektaşlarımızın İnşaat Mühendisleri Günü`nü kutluyoruz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  MEDET ÖZBEK`İ ARAMIZDAN AYRILIŞININ 3. YILINDA SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
TMMOB’ye, Odamıza ve örgütlülüğümüze özveriyle kattığı değerleri asla unutmayacağız
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İNANIYORUZ, KARARLIYIZ, VAZGEÇMİYORUZ...
Dominik’te, diktatör Trujillo’nun baskı ve zulüm rejimine karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren hareketin öncülerindendi Mirabel Kardeşler. Tam 59 yıl önce bugün, devlet güçlerince tecavüz edilip katledildiler. Hayatları pahasına verdikleri şanlı mücadeleleri onları ölümsüzleştirdi ve kadın hakları mücadelesinde Kelebekler adıyla mihenk taşı oldular. O gün bugündür kadınlar her yıl 25 Kasım’ı, kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışmanın simgeleştiği bir gün olarak karşılıyor.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  KAMUYA PERSONEL ALINMAYACAKSA KPSS NE İÇİN?
Bir ülkenin teknik eleman ihtiyacı, ekonomik ve politik altyapısı ve bu ilişkilerin belirlediği üstyapı ilişkileriyle doğrudan ilgili olduğu halde kamusal çözümler üretilmesi gereken birçok alanın özelleştiği, taşeronlaşmanın her alanın derinine kadar nüfuz ettiği koşullarda mühendis, mimar ve şehir plancıların bilim ve tekniği üreten, uygulayan konumdan çıkarak hayatını idame ettirebilmek için piyasanın acımasız koşullarında eriyen bir hale dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DEPREMİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
Bilimin, tekniğin ve insan yaşamının dikkate alındığı bir kentleşme ve yapılaşma yerine, kişi ve grupların çıkarlarına dayalı bir yapılaşma anlayışı kentlerimizi yaşanmaz bir hale getirmiştir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DOĞAL OLAY, KAÇINILMAZ AFET 17 AĞUSTOS DEPREMİNİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ!
İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yıl dönümünde, depremin ülkemizin hâlâ en büyük sorunu olduğunu hatırlatmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü deprem önlemlerini almakta, toplumu depreme karşı bilinçlendirmekte, yapı üretim sürecini ve yapılaşmayı deprem tehlikesini gözeterek düzenlemekte, ilgili mevzuatı deprem gerçeğine göre yeniden ele almakta birinci derecede sorumlu olan siyasi iktidarın konuya yaklaşımını yanlış buluyor, toplumun güvenle geleceğe hazırlanmadığını düşünüyoruz.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  HARUN KARADENİZ`İ VE MÜCADELESİNİ ARAMIZDAN AYRILIŞININ 44. YILINDA SAYGIYLA ANIYORUZ
`Biz mühendisler için tek yol kim için ve ne için çalıştığını bilerek, emekçi halkın yararına üretim yapma olanakları yaratmaktır`
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  TEOMAN ÖZTÜRK'Ü ARAMIZDAN AYRILIŞININ 25. YILINDA SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
Teoman Öztürk, 11 Temmuz 1994 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Fakat bize bıraktığı değerleri ve mücadelesi aramızdan ayrılışının 25. yılında da yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  MURAT GÖKDEMİR'İ KAYBETTİK
Suyun piyasalaştırılmasına karşı görüşleri ve çalışmaları ile köyden/kırdan, şehirlere, coğrafyamızdan, tüm dünyaya halkçı ve doğal yaşamı önceleyen bir su hakkı politikası için bize her zaman ufuk olmuş olan Murat Gökdemir`in emeğinin ve duruşunun takipçisi olmaya devam edeceğiz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ARTIK KENT SORUNLARINA ACİLEN DÖNME VAKTİDİR!
İMO Ankara Şubesi tarafından 9 Haziran 2019 Pazar günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan taşkın ve baskınlar ile ilgili bir basın açıklaması yayımlandı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
1 2 3 4 5
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası