İMO 47. DÖNEM 4. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
IMG_8144 kopya.JPG

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 47. Dönem Danışma Kurulunun son toplantısı 25 Mart 2022 tarihinde, İMO KKM Teoman Öztürk Salonunda yapıldı.İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda İMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Selim Tulumtaş “İMO 2022 Yılı Tahmini Gelir - Gider Bütçeleri”, “İMO 2022 Yılı Kadro Cetveli” ve “İMO 48. Dönem (2022-2023) Bütçe Uygulama Esasları" taslağı hakkında sunum yaptı. İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş ise Genel Kurulda Ana Sorunlar, Yönetmelikler ve Örgütlenme Komisyonlarına verilecek olan Yönetim Kurulu önerilerini sundu.
Daha sonra Danışma Kurulu üyeleri gündeme ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştılar. Toplantıda; Bülent Tatlı, Selçuk Uluata, Ümit Alp, Süleyman Kamil Akın, Oktay Gülağacı, Abdülkadir Orhan, Mehmet Soner Akdoğan, Ahmet Özakcan, Emrah Mutlu, Necati Atıcı, Erbil Gökhan Sözeri, Emine Fusun Sümer, Engin Fırat Ata, Gülçin Barbaros Ak, Mihail Atik, Eylem Ulutaş Ayatar, Mazlum Sevincek, Rezan Bulut, Mahsum Çiya Korkmaz, İsmail Yaruk, Hasan Aksungur ve söz aldı.
Toplantı İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç’in kapanış konuşmasıyla sona erdi. Toplantıya; Danışma Kurulu üyeleri, çağrılı üyeler ve konuklarla birlikte toplam 116 üye katıldı.
  • 8109 kopya.JPG
  • 8187 kopya.JPG
  • IMG_8274 kopya.JPG
  • 8157 kopya.JPG
  • 8182 kopya.jpg
  • 8272 kopya.jpg
  • IMG_8144 kopya.JPG
  • IMG_8152 kopya.JPG
  • IMG_8185 kopya.JPG
  • IMG_8278 kopya.jpg

Güncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası