TMMOB ANKARA İKK: SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NDE RANT PLANLARI İPTAL EDİLDİ! ÇANKAYA BELEDİYESİ RUHSATLARI İPTAL ETMELİ, İNŞAATI DURDURMALIDIR!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından Saraçoğlu Mahallesi’nin Koruma Amaçlı İmar Planı ve İmar Uygulaması’nın iptal edilmesiyle ilgili 15 Nisan 2022 tarihinde “Saraçoğlu Mahallesi’nde Rant Planları İptal Edildi! Çankaya Belediyesi Ruhsatları İptal Etmeli, İnşaatı Durdurmalıdır!” başlıklı açıklama yayımlandı

Eklenme Tarihi: 07/11/2022

WhatsApp Image 2022-04-15 at 13.46.50.jpeg

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından Saraçoğlu Mahallesi’nin Koruma Amaçlı İmar Planı ve İmar Uygulaması’nın iptal edilmesiyle ilgili 15 Nisan 2022 tarihinde “Saraçoğlu Mahallesi’nde Rant Planları İptal Edildi! Çankaya Belediyesi Ruhsatları İptal Etmeli, İnşaatı Durdurmalıdır!” başlıklı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, “Alanda tescilli yapılara yönelik belirlenen müdahalelere bakıldığında; "İçi boşaltılacak ve cephesinde müdahale edilecek yapılar", "Sadece içi boşaltılacak yapılar", "Cephe, duvar döşemelerinde kısmi değişiklik yapılacak yapılar" gibi hiçbir bilimsel kriteri olmayan; yapıların ihtiyaçlarına göre değil sadece restoran, otel, büro gibi kullanımlar oluşturmaya yönelik, bölgesel olarak alınan müdahale kararları bulunmaktadır. Bu rant projesi ile yapılarda geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verilmiş, alanın peyzaj değeri yok edilmiştir,” denildi.

Açıklamanın tamamı:

SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NDE RANT PLANLARI İPTAL EDİLDİ!

ÇANKAYA BELEDİYESİ RUHSATLARI İPTAL ETMELİ, İNŞAATI DURDURMALIDIR!

Başkentin kent merkezinde yer alan Hükümet Kartiyesi ve Devlet Mahallesi (Memurin Konutları) 1. Derece Doğal Sit, Kentsel Sit ve İdari Sit alanlarını barındırmaktadır. Kent belleğinin önemli bir parçası olan Saraçoğlu Mahallesi ise, Cumhuriyetin ve Başkent Ankara’nın tarihi, mimari, doğal ve toplumsal bir değeridir. Kentte planlı ve tarihsel olarak gelişmiş tüm kullanımlar gibi, kent merkezinde yer alan ilk toplu konut örneği olarak Saraçoğlu Mahallesi, Başkentin önemli bir parçası, bir sembolü ve hafızasıdır.

Başkentin kent merkezini yok edecek, kamuya ait bir alanı sermayeye terk edecek ve ancak finansal olarak değerlendirilebilecek parçacıl projelerle, kamu zararları oluşturulmakta, değerlerimiz yok edilmektedir. 

Alanda tescilli yapılara yönelik belirlenen müdahalelere bakıldığında; "İçi boşaltılacak ve cephesinde müdahale edilecek yapılar", "Sadece içi boşaltılacak yapılar", "Cephe, duvar döşemelerinde kısmi değişiklik yapılacak yapılar" gibi hiçbir bilimsel kriteri olmayan; yapıların ihtiyaçlarına göre değil sadece restoran, otel, büro gibi kullanımlar oluşturmaya yönelik, bölgesel olarak alınan müdahale kararları bulunmaktadır. Bu rant projesi ile yapılarda geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verilmiş, alanın peyzaj değeri yok edilmiştir.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızla, kamu yararı amacıyla yıllardır mücadele yürüten meslek örgütleri olarak Saraçoğlu için acil taleplerimiz:

  • Acilen durum tespiti yapılmalı, yapılardaki hasar ve inşaat aşaması belgelenmelidir.
  • Saraçoğlu yeniden kamu eline geçmeli ve konut-lojman kullanımına geri döndürülmelidir.
  • Yapılar ve alana yönelik acil önlem alınmalı, iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.
  • Saraçoğlu Mahallesi’nin, Güvenpark ve Hükümet Kartiyesi olarak anılan Bakanlıklar bölgesi ile beraber ele alındığı Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanmalıdır.

Koruma Amaçlı İmar Planı ve İmar Uygulaması açtığımız davalar sonucu iptal edilmiştir. Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan ruhsatların iptaline yönelik dava sürecimiz devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve Güryapı iptal kararına rağmen inşaata devam etmektedir. İptal kararları Çankaya Belediyesi’ne iletilmiş, inşaat durumu ve ruhsatlar hakkında görevleri hatırlatılmıştır. Ruhsatlar hemen iptal edilmeli ve inşaat durdurulmalıdır!

Saraçoğlu Mahallesi şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile kent merkezinin önemli bir bileşeni olarak ele alınmalı, parçacıl talan projelerinden vazgeçilmelidir. Her zaman söylediğimiz gibi, kamu yararı ancak bütüncül planlarla sağlanabilir!

Cumhuriyetin ve Başkentin bu sembol mekanını ve Ankara`nın belleğini tüm itirazlarımıza rağmen mükerrer planlarla yok etme pahasına ranta açan uygulamalara karşı dün olduğu gibi bugün de aynı yerdeyiz. Başkentin mirasını, yaşam alanlarımızı, doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyacağımızı; bilimin ve ilerici ortak değerlerimizin ışığında, kamu yararı adına mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası