KAMUOYUNA DUYURU

İMO Yönetim Kurulu 16 Nisan 2022 tarih ve 31811 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili açıklama yaptı

Eklenme Tarihi: 07/11/2022

Türkiye Kıyıları ve Deniz Alanları_WEB.jpg

İMO Yönetim Kurulu 16 Nisan 2022 tarih ve 31811 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili açıklama yaptı

Ülkemiz için kıyı ve deniz alanlarının sunduğu doğal kaynakların ve olanakların kullanımı ülke ekonomisinin vazgeçilmez temel bir parçası, doğru kullanımı geleceğimizin güvencesidir.

Ulaşım, barınma, besin, turizm, doğalgaz, maden, tarım ve ülke savunması gibi temel kullanım alanları ile ülkemize en büyük ekonomik katkıyı yapan kıyı ve deniz alanlarımızın ekolojik ve doğal değerlerini koruyarak ülkemiz yararına sürdürülebilir kullanımı, ancak bilimsel, bilinçli, duyarlı planlamalarla mümkündür.

Unutulmamalıdır ki; Kıyı Alanları, Kıyı Kentler ve Deniz Alanları, özellikle iklim değişikliğinin yansımalarının yarattığı doğal afetler; artan fırtınaların şiddet ve oluşma sıklığı, deniz seviyesi yükselmesi, taşkınlar, su baskınları ile büyük tehdit altındadır. Yanlış, plansız ve kontrolsüz kullanımın sonucu nehirler ve deniz alanlarının kirlenmesi nedeniyle yok olan ekolojik denge ve doğal yaşam, yanarak doğası yok olan ve betonlaşan kıyı alanlarımız ülkemiz ve dünya için geri dönüşü olmayan bir büyük kayıptır.

Kıyı ve deniz alanlarında, doğa - kullanım dengesini sağlayacak bilimsel çözümler, ancak; meslek odalarının, kamu kurumlarının, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, enstitülerin, toplum bilinci geliştirilmiş yerel halkın katılımı ile oluşacak ulusal bir iş birliği ile sağlanabilir.

16 Nisan 2022 tarih ve 31811 sayılı Resmi gazete de yayınlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 1. f fıkrasında “mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması” denilmekte olup, bu madde ile, teknik olmayan bir değerlendirme yapılarak (kıyının kıyı özelliğinin belirlenmeye çalışılması ) kıyıların kamusal alan olma özelliğinin yok edilmesi sağlanacak, kıyıların kamu ve halk yararına kullanılmasının önüne geçilerek özel sektöre veya kişilere rant yaratılacak ve kıyıların yağmasına yol açılacaktır.
Yıllardır süren doğa kıyı talanlarına son verilmesi ve bu maddenin derhal iptal edilmesi gerekmektedir.

Biliyoruz ki; denizlerimize ve kıyılarımıza sahip çıkmak ulusal bir görevdir ve geleceğimizin ve yaşanabilir güzel bir dünyanın güvencesidir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası