TMMOB AFET SEMPOZYUMU TAMAMLANDI
IMG_8146.JPG

 

TMMOB tarafından 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde hibrit olarak düzenlenen TMMOB Afet Sempozyumu tamamlandı.

Sempozyumda "A Salonu" oturumları yüz yüze ve çevrimiçi katılım ile sürdürülürken, "B Salonu" oturumları bütünüyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmaları Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapıldı. Sempozyuma İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı, İMO Ankara Şubesi Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz katılım gösterdi.

Açılış konuşmalarının ardından panel yöneticiliğini TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Sarıaltun’un yaptığı “Panel-1: Afet Yönetim Süreçlerinde Belediyelerin Rolü ve Önemi” paneline geçildi.

Sempozyumun ikinci bölümü A Salonu ve B Salonu’nda düzenlenen oturumlarla başladı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç’in oturum başkanlığı yaptığı A-1 Afet Yönetimi Oturumu hibrit olarak düzenlendi.

Çevrimiçi yapılan B-1 Depremler ve Tsunamiler oturumu TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı’nın oturum başkanlığında yapıldı.

Birinci oturumların bitmesinin ardından ikinci oturumlara geçildi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan’ın oturum başkanlığında A-2 Afet Yönetimi oturumu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Yasin Otuzoğlu oturum başkanlığında B-2 Heyelanlar oturumu düzenlendi.

TMMOB Afet Sempozyumu’nun 2. günü oturum başkanlığını TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş’ın yaptığı “A-3.Oturum: Afet ve Acil Durum Hazırlığı”  oturumuyla başladı. Bu oturumda İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş "Marmara Depreminden Bu Yana Depreme Karşı Önlemler: Öngörüler, Yapılanlar, Yapılmayanlar " adlı sunumuyla katılım gösterdi.

Oturumun ardından TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karaalioğlu’nun yöneticiliğini yaptığı “Panel-2: Afetlere Karşı Yerleşim ve Yapı Güvenliği” paneli ile devam etti. Bu panelde Yük. İnş. Müh. Nejat Bayülke “ Yapı Deprem Performansını ve Riskli Yapıyı Belirleme” adlı sunumuyla ve Prof. Dr. Erdem Canbay “ Yapılarda Kalite ve Güvenlik” adlı sunumuyla katılım gösterdi.

Panel-2’nin ardından oturum başkanlığını TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Orhan’ın yaptığı “Planlama, Uygulama ve Denetim” A-4 Oturumu ile devam etti. Sonrasında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Özden Güngör’ün yöneticiliğini yaptığı “Panel-3: İklim Değişikliği ve Afetler” paneliyle A salonunda sempozyumun 2. günü tamamlandı.

Çevrimiçi yapılan “B-3 İklim Değişikliği ve Küresel Isınma” oturumu TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman’ın oturum başkanlığında yapıldı. Ardından “B-4 Atmosfer ve İklim Kaynaklı Afetler (Sel, Çığ, Don, Dolu, Hortum, Yıldırım ve Fırtınalar)”  oturumu Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Cihan Dündar’ın başkanlığında düzenlendi.

Sempozyumun 3. günü oturum başkanlığını TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “A-5. Oturum: Eğitim, Mevzuat ve Hukuksal Boyut” oturumu ile başladı. Bu oturumda İMO 47. Dönem Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu Başkanı Abdullah İncir "İnşaat Mühendisleri Odası Bünyesinde Kurulan Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu'nun Amaçları ve Çalışmaları" sunumuyla katılım gösterdi.

Oturumun ardından TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkan Selçuk Uluata’nın yöneticiliğini yaptığı "Afet Zararlarının Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına Yüklediği Sorumluluklar ve Hukuki Boyut"  paneli ile devam etti. Bu panele Yük. İnş. Müh. Cahit Kocaman "Afetlerle ilgili Kurumsal Yapılanmalar ve Mevzuat Düzenlemeleri" sunumuyla, Yük. İnş. Müh. Av. Levent Mazılıgüney  "Teknik Elemanların Hukuki Sorumlulukları" sunumuyla, Yük. İnş Müh. Oktay Gülağacı "Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için Mesleki Sorumluluk Sigortası" sunumuyla katılım gösterdi.

Sempozyum, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme'nin panel yöneticiliğini yaptığı "Panel-5: Deneyim Aktarımları - Yerel Çalıştay Raporlarının Sunumu/ Tartışma ve Değerlendirmeler” ile devam etti. TMMOB Afet Sempozyumu A salonunda TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Hüsnü Meydan’ın yöneticiliğini yaptığı  "Panel-6: Afetlerin Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik Boyutları" ile tamamlandı.

Çevrimiçi yapılan “B-5. Oturum: Kuraklık, Çölleşme, Kum ve Toz Fırtınaları” oturumu TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez’in oturum başkanlığında yapıldı. Ardından TMMOB Afet Sempozyumu B salonunda, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali Uğurlu’nun başkanlığında düzenlenen “B-6.Oturum: Diğer Afetler ( KBRN, Göktaşı, Güneş veya Kozmik Rad. Vb.)” oturumu ile tamamlandı.


Afet Sempozyumu'nda A Salonu'nu çevrimiçi izlemek için TMMOB YouTube Kanalını, B Salonunu izlemek için ise kayıt yaptıran katılımcılara gönderilecek webinar bağlantısının yanı sıra TMMOB İMO Ankara Şubesi Youtube Kanalı ve bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 • 15.jpeg
 • 18.JPG
 • 2.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.jpeg
 • 17.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • IMG_8146.JPG
 • IMG_8155.JPG
 • IMG_8163.JPG
 • IMG_8164.JPG
 • IMG_8168.JPG
 • IMG_8172.JPG
 • IMG_8175.JPG
 • IMG_8179.JPG


Güncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası