GİRİŞİMLERİMİZ SONUCU ÜRGÜP BELEDİYESİ'NDE PROJE MÜELLİF KAYIT ÜCRETİ KALDIRILDI

WhatsApp Image 2022-05-18 at 13.56.31.jpeg


Şubemiz, kesinleşen yargı kararlarına istinaden Ürgüp Belediyesi tarafından yürütülen uygulamaya ilişkin girişimlerde bulunmuştur. Girişimlerimiz sonucunda, Ürgüp Belediyesi tarafından yasal dayanağı bulunmayan uygulamanın durdurulduğu bildirilmiştir.

6235 sayılı TMMOB Kanunu'nun 33’üncü maddesinde "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmü yer almaktadır.  İnşaat mühendislerinin kayıt, tescil, çalışma izni vb. işlemlerini yapmak için Odamız dışında başka bir kurum ya da kuruluşun yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak, bazı idarelerin yapı ruhsatı düzenleme aşamasında proje müellifi, şantiye şefi veya fenni mesul olarak görev üstlenecek üyelerimizden; “mühendislik çalışma ruhsat harcı”, “müellif kaydı” veya başka tanımlamalar adı altında ücret aldıkları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda ücret aldıkları tespit edilen Polatlı Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi ve Çankırı Belediyesi'ne Şubemiz tarafından dava açılarak, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğu yargı kararı ile kesinleştirilmişti.

Kesinleşen yargı kararları doğrultusunda üyelerimizden kayıt adı altında ücret alınmaması için Şubemizin çalışma alanında bulunan belediyelere “Bilgi Edinme Kanunu” kapsamında girişimlerde bulunulmaktadır. Girişimlerimiz sonucunda; Çankırı Belediyesi'nin ardından Ürgüp Belediyesi tarafından da yasal dayanağı bulunmayan uygulamanın durdurulduğu bildirilmiştir.

Bu hukuksuz uygulamayı yürüttüğü tespit edilen idareler için hukuksal sürecin başladığını bildiriyor, tüm idarelerin, üyelerimizin mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Söz konusu uygulamaya devam ettiği tespit edilemeyen idarelerin Şubemize bildirilmesi halinde gerekli çalışmaların yapılacağını üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 
Güncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası