TMMOB Ülke Çapında Sokakta: Gezi'ye, Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!

TMMOB, 14 Mayıs tarihinde Ankara'da gerçekleştirdiği Danışma Kurulunun ardından "Gezi'ye, Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!" sloganıyla 16-22 Mayıs haftası tüm illerde eylemler yapıyor. İllerde gerçekleştirilen eylemlere TMMOB tüm birimleriyle katılıyor.

Eklenme Tarihi: 07/11/2022

Eylem programı 16 Mayıs pazartesi günü Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Batman, Şanlıurfa ve İskenderun’da yapılan basın açıklamalarıyla başladı. 17 Mayıs Salı günü Aydın, Kocaeli, Diyarbakır, Bolu, Muğla, Samsun ve Eskişehir’de; 18 Mayıs Çarşamba günü İzmir, Tekirdağ, Kırklareli, Mardin ve Antalya'da basın açıklamaları gerçekleştirildi.
Yapılan eylemlerde, Ülke tarihimizin en kitlesel ve uzun süreli halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişini organize ettikleri gerekçesiyle aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu arkadaşlarımıza verilen cezaların, iktidarın toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin son adımı olduğu vurgulandı.
Açıklamalarda, hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluğun toplumun tüm kesimlerini tükenme noktasına getirdiği; ürettiğinin, alın terinin karşılığını alamadan çalışan milyonlarca emekçinin ev kirası, ulaşım masrafları ve faturalar nedeniyle ay sonunu getiremez olduğu; milyonlarca kişinin geçimini sağlayabilmek için borç batağına sürüklenerek adeta bankalar için çalışır hale geldiği; yoksulluk ve geçim sıkıntısı halkın yaşam tarzı haline geldiği belirtildi.
Derin ekonomik krizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının hayatlarını da etkilediği, başta işsiz meslektaşlarımızın olmak üzere kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerini yapan meslektaşlarımızın giderek daha büyük bir hayat zorluğu ile baş etmeye çalıştığı ifade edilen açıklamalarda bu ülkenin imarından sanayiine, tarımından enerjisine kadar tüm süreçlerinde yer alan ve üretilen değerlerin tümünde özel katkıları bulunan, hayatı yaşanabilir kılan mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak acil taleplerimiz dile getirildi:
1.Nitelikli işgücümüzün heba olmasına neden olan işsizlik sorunu derhal çözülmelidir.
2.Tüm meslektaşlarımıza güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
3.SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının “Asgari Ücret Denetim Protokolü” ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır.
4.Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı artırılmalıdır.
5.Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir, ek göstergeler 4800-6400 aralığına yükseltilmelidir.
6.KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir
7.Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma yapılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir hale gelmesi için tüm alanlarda kamucu politikalar benimsenmelidir.
8.Ülkemizin doğal kaynaklarını, ormanlarını, tarım alanlarını ve tarihi mirasını yağmalamayı amaçlayan tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.
9.Kamusal ve mesleki denetimler toplum güvenliğinin sağlanması açısından zorunludur, serbestleştirme uygulamalarına son verilmelidir.
10.Gezi Tutsakları bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

 • 1w_0.jpg
 • gezi2.jpg
 • gezi3.jpg
 • gezi4.jpg
 • gezi5.jpg
 • gezi13.jpeg
 • gezi6.jpg
 • gezi12.jpg
 • gezi11.jpg
 • gezi10.jpg
 • gezi9.jpg
 • gezi8.jpg
 • gezi7.jpg
 • gezi1.jpg
 • gezi15.jpg
 • gezi16.jpeg
 • gezi18.jpg
 • gezi14.jpg
 • iz2.jpegTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası