KAMUDA MESLEKTAŞLARIMIZIN ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ, EK GÖSTERGE 6400 SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİDİR!

Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan, kamu görevlilerinin mali haklarını yakından ilgilendiren ek gösterge konusunda oluşturulan komisyon ilk toplantısını 16 Şubat’ta, ikincisini ise 16 Mart’ta yaptı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini belirterek bugün (3 Haziran 2022) Cumhurbaşkanına sunulacağını açıkladı.

Eklenme Tarihi: 07/11/2022

WhatsApp Image 2022-06-03 at 18.06.58.jpeg

Birliğimiz TMMOB tarafından bazı milletvekilleri aracılığıyla ek gösterge konusunda mühendis, mimar ve şehir plancılarının taleplerini içeren bir kanun teklifi TBMM’de ilgili komisyona sunulmuştur. 

Bu teklifte ifade edilen talepleri bugün ilgililerin dikkatine yeniden sunmayı gerekli görüyoruz. 

Kamuda çalışan meslektaşlarımız diğer meslek sınıflarına göre dezavantajlı konumda kalmaktadır. Devlet Memurları Kanunu`nun 43. Maddesinde tanımlanan ek göstergeleri derecelere göre farklılık göstermektedir. Kanunun eki niteliğindeki (l) Sayılı Cetvelin II - Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu kamu görevlisi meslektaşlarımız "850 - 3600" rakamları arasında ek gösterge almaktadır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldıkları ek gösterge diğer meslek sınıflarına göre oldukça düşük kaldığı gibi emeklilik aylıklarını da etkilemesi nedeniyle maaşlarının düşük belirlenmesine neden olmaktadır. 

Kamuda teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız, en düşük 4800 en yüksek 6400 olacak şekilde yükseltilmelidir.
Meslektaşlarımızın aynı statüde yer aldığı diğer meslek sınıflarıyla aralarındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların giderilmesi amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının (I) SAYILI CETVEL`de yer alan ve emeklilik haklarına da etkisi olan "ek ödeme" oranlarında da iyileştirme yapılmalıdır. Mühendis, mimar, şehir plancılarının %130 ile %150 olan "Ek Ödeme" oranları, %180 ile yüzde %200 seviyesine yükseltilmelidir.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında "Özel hizmet tazminatları" bölümünde belirlenen tavan oran %160`dan %215-%260`a yükseltilmeli ve bu oran emekli aylık ücretlerine yansıtılmalıdır.

Emekli meslektaşlarımızın yaşam koşulları iyileştirilmeli, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek madde eklenerek maaşlara her ay ilave bir ödeme sağlanmalıdır.

Ülkemizde bir süredir yaşanan ekonomik krizin sonuçları tüm yurttaşlarımızı ciddi ölçüde etkilemektedir. Enflasyon yıllık yüzde 73.5’e yükselmiştir. Geçtiğimiz yılın sonundan itibaren zam kasırgası etkisini sürdürmeye devam etmekte, yurttaşlarımız topyekun yoksullaşmaktadır. Kamu çalışanlarının mali haklarını ilgilendiren ek gösterge çalışması, yaşadığımız ve görünüşe göre daha da ağırlaşacak olan işte bu ekonomik kriz koşullarında yapılmaktadır.

Bu taleplerin yerine getirilebilmesi için kaynak yok, denilerek acı reçete dayatılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Kaynak vardır, ancak toplumun ihtiyacı olan yatırımlar yerine ihale verilen şirketlerin kârını katlayan garanti ödemeli projelerde harcanmaktadır. Sorun kaynak değil kaynakların nasıl kullanıldığıyla ilgilidir. 

Ülke ekonomisinin acilen kamucu bir anlayışla yeniden planlanmaya ihtiyacı vardır.

Güvenceli bir çalışma yaşamı ve güvenceli bir gelecek tüm meslektaşlarımızın hakkıdır. Kamunun bunu sağlayacak gücü ve kaynağı mevcuttur.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası