EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MÜJDE DEĞİL UTANÇ KAYNAĞIDIR!

WhatsApp Image 2022-06-09 at 14.26.50 (1).jpeg

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen 3600 ek gösterge değişikliği konusunda 9 Haziran 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MÜJDE DEĞİL UTANÇ KAYNAĞIDIR!

TMMOB olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında düzenlenen ek gösterge komisyonunun yaptığı toplantılar boyunca görüşlerimizi ve taleplerimizi ortaya koyarak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara göre dile getirip çözüm istedik.

Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak sunduğu 3600 ek gösterge değişikliği konusundaki artışlar söylendiği gibi denge oluşturmak yerine yıllar içinde oluşan ekonomik uçurumları giderek büyütecek bir karar olmuştur.

Müjde değil utanç kaynağıdır!

Açıklanan düzenlemeler yüzeysel, gerçekliklerin ve ihtiyaçların çok uzağındadır. Kamuda çalışan teknik hizmetler sınıfına tabi mühendis, mimar ve şehir plancıları bu düzenlemede yok sayılmıştır.

Son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramış, ücret farklılıkları konusunda her zam döneminde ekonomik koşulları biraz daha geriye gitmiştir. Meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin gün geçtikçe erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

Bugün kamudaki meslektaşlarımızın üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri hizmetle karşılaştırılamayacak kadar kötü ekonomik ve sosyal koşullarla mücadele etmek zorunda kalması ancak bilim ve teknik ile ilerleme sağlayabilecek olan ülkemiz için bir utançtır.

İktidarın genel seçimlere yönelik politikalarına katkı olması amacıyla sunduğu bu yüzeysel, emekten ve haktan uzak, dönemsel ve küçük hesaplarla atılan bu adıma karşı mühendis, mimar ve şehir plancıları bilimin ve tekniğin öncüsü olarak kendileri için alınan bu tavra karşı sessiz kalmayarak tüm demokratik zeminlerde mücadele edeceğiz.

Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı ve güvenceli bir gelecek tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının en temel hakkıdır. 

Açıklanan rakamlar taleplerimizi karşılamamaktadır ve ekonomik olarak kesinlikle yetersizdir.

Bu sebeplerle; ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaşları insanca yaşayacakları bir düzeye yükseltilmeli ve ek göstergeleri 4800-6400 arasına yükseltilmelidir.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Güncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası