Genç Meslektaşımızı Aramızdan Koparan İş Cinayeti Kader Değildir!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, 16 Temmuz 2022 tarihinde genç meslektaşımızın da hayatını kaybetmesine neden olan iş cinayetiyle ilgili 18 Temmuz 2022 tarihli açıklaması.

Eklenme Tarihi: 07/11/2022

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir inşaatta, atık su borusu döşenmesi sırasında oluşan göçükte, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yasin Doğan’la birlikte inşaat işçisi Bahri Ustaoğlu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Meslek yaşamına henüz adım atmakta olan genç meslektaşımızı da aramızdan koparan bu iş cinayetiyle ülkemizin, daha özelde ise inşaat sektörünün kapanmayan yarasına bir kez daha dikkat çekmek gerekir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin (İSİG) verilerine göre bu yılın daha ilk yarısında 842 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu ölümlerde yüzde 20'lik payla zirve yine inşaat sektörüne ait. 2021 yılı toplamında iş cinayetlerinde ölenlerin sayısı 2170'i buldu. Her yıl, bırakalım çözüm üretilmesini, artarak devam eden iş cinayetleri, son yıllarda 2000'in üzerinde seyretmeye devam ediyor.  Ne yazık ki işçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren ekipmanlar, önlemler ve eğitimlerin işverenler tarafından bir maliyet kalemi olarak görülmesi, denetimlerin gerektiği gibi yapılmaması nedeniyle ölümler artarak devam ediyor. Odamız da dahil olmak üzere emek ve meslek örgütleri soruna dikkat çekiyor, çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıyor ama ne yazık ki hiçbir ciddi adım atılmıyor. Bunun bedelini ise mühendisler ve işçiler hayatlarıyla ödüyor.

Biz inşaat mühendisleri, bu ölümlerin büyük çoğunluğunun şantiyelerde alınmayan önlemler, yapılmayan denetimler ve şantiyelerin, alanının uzmanı olan yetkin kişilerin yönetimine bırakılmaması nedeniyle gerçekleştiğini biliyoruz. İnşaat iş kolunda ölümlerin önlenmesi konusunda yapılacaklar bellidir: Şantiye alanlarında ölümleri durdurmak için atılması gereken en önemli adım her şantiyede bir şantiye şefinin tam zamanlı olarak görevlendirilmesidir. Bugün şantiye alanları denetimsizliğe, kontrolsüzlüğe ve keyfi uygulamalara terk edilmiştir.  Bu koşullar altında sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması mümkün değildir. İş kazalarına karşı bir yandan müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesi bir diğer yandan da şantiye şefliğinin yetkin kişilerce ve tam zamanlı yürütülmesi gerekir.

İş cinayetlerinin "fıtrat", "kader" denilerek geçiştirilmesi bir yana, özellikle Soma Faciası ve Hendek`teki havai fişek fabrikasının patlaması gibi büyük işçi katliamlarından sonra yürütülen hukuk süreçlerinde görüldüğü gibi adaletsizlik ve gecikme, sorunun üzerine gitmekten ne kadar uzak durulduğunu gözler önüne sermektedir.

Genç meslektaşımızın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyor, iş cinayetlerinde kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı bu vesileyle bir kez daha saygıyla anıyoruz. Meslektaşımızın da hayatına mal olan bu iş cinayetinin bundan sonraki tüm süreçlerini takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası