ODAMIZIN AÇTIĞI DAVALARDA DANIŞTAY’DAN OLUMLU KARAR ÇIKTI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 06.10.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ve Odamızın yetkilerini ihlal eden yönetmeliklerdeki düzenlemeler hakkında açtığı davalarda, Danıştay 6. Dairesi, düzenlemelerin iptaline karar verdi

Eklenme Tarihi: 07/11/2022

WhatsApp Image 2022-07-19 at 14.17.30 (1).jpeg

Odamızın yetki ve görev alanında olmasına rağmen hizmeti sunacak inşaat mühendislerinin belgelendirilmesi ve hizmete ilişkin kriterlerin belirlenmesi yetkisini Bakanlığa bırakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Resmî Gazetede yayımlanan;

“–– Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları Deprem Yönetmeliği  -  Danıştay 6. Daire E: 2020/10801

–– Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği - Danıştay 6. Daire E: 2020/10802

–– Türkiye Yalıtımlı ve Sönümleyicini Köprü ve Viyadükler Deprem Yönetmeliğinde  - Danıştay 6. Daire E: 2020/10803

–– Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği – Danıştay 6: Daire E: 2020/10804

–– Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği – Danıştay 6. Daire E: 2020/10805”

hakkında Danıştay 6. Dairesi, “Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetlerini yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendirilmesi ile hizmetin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların Yönetmelik yerine alt düzenleyici işlem ile düzenlenmesi olanağını veren dava konusu kuralda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna” vararak dava konusu düzenlemelerin iptaline karar verdi.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası