İMO ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ AHMET ONUR ÖZERGENE, YÖNETİM KURULU ÜYESİ NURİ TAŞKIN KARADENİZ VE ŞUBE SEKRETERİ MAHİR KAYGUSUZ ANAYURT GAZETESİ’NDE


IMG_9201.JPG

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Onur Özergene, , Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Taşkın Karadeniz ve Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz 29 Temmuz 2022 tarihinde Şantiye Şefliği Yönetim Taslağına dair Anayurt Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Onur Özergene şantiye şefliğinin denetim mekanizması olması gerektiğini belirterek “Her bina yapı ruhsatında mutlaka bir şantiye şefinin adı ve imzası var ve bunu denetleyecek yer Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK). Bir yerde bir doktor çalıştırıyorsanız SGK onun maaşına kadar denetliyor ancak SGK inşaatlar için bu denetimi yapmıyor. Sigorta yapılıp yapılmadığına dahi bakmıyorlar. Şantiyede çalışıyor görünen bir insanın sigortası bile yapılmıyor çoğu zaman. SGK de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da denetleyebilir bunu. Bir sürü denetim mekanizması da geliştirilebilir,” dedi.

Haberin devamı:

İnşaat projelerinin yürütülmesi ve şantiyelerin denetlenmesinden sorumlu olan şantiye şefliğini düzenleyen yönetmelik üzerinde yapılan çalışmalar şantiye şefliği görevlerinin büyük bir kısmını üstlenen inşaat mühendislerini memnun etmiş değil. TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı ile ilgili değerlendirmesinde taslağın olumlu gelişmeler içerse de mevcut sorunları çözmekten uzak olduğunu açıklamıştı.

İMO’nun eleştirileri arasında her şantiye şefinin tam zamanlı olarak bir şantiyede görevlendirilmesi, şantiye şefliğinin üstlenilmesinde işin konusu, niteliği, büyüklüğü ve imalat oranının dikkate alınması için yasal düzenlemenin yapılası, şantiye şeflerinin meslek odalarınca verilen eğitimlere katılarak bu eğitimleri belgelendirmelerinin zorunlu hale getirilmesi ve şantiye şeflerinin TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmaması gibi başlıklar yer almıştı.

Taslakla ilgili inşaat mühendislerinin eleştirilerini İMO Ankara Şubesi’nden Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Onur Özergene ve Yönetim Kurulu Üyesi Taşkın Karadeniz ile konuştuk. Bakanlığın şantiye şefliğiyle ilgili tavrının müteahhitleri koruma amacı taşıdığını ve mühendisleri ekstra maliyet olarak gördüğünü söyleyen Şube Sekreteri Kaygusuz, “Bu tutumlardan vazgeçmeleri yaşanacak afetlerdeki ölümlerin önüne geçer. Buradaki mesele güvenli konutlarda yaşama meselesi” dedi.

“GÖREVLENDİRME ESASLARI BELİRLENSİN”

Mevcut yönetmelikte şantiye şefinin yapıya uygun uzmanlık alanından görevlendirileceği şeklinde bir ifade olduğunu söyleyen İMO Ankara Şube Sekreteri Kaygusuz, “Betonarme karkas sistemli ve maliyeti açısından düşündüğümüzde yüzde 80-90 civarında inşaat kalemleri üzerinden ilerleyen bir yapıda yüzde 5 maliyeti olan elektrik maliyeti üzerinden elektrik mühendislerinin görevlendirilmesi gibi bir durum var. Benzer şekilde tadilat ruhsatı alınmış bir yapıda bir makine mühendisinin görevlendirilmesi gerekirken inşaat mühendisi görevlendiriliyor. Yani uzmanlığına uygun görevlendirme yapılmıyor. Uzmanlık alanı dışında şantiye şefi atandığında bu gerekli olan işin yapılamayacağı anlamına geliyor ve orada şantiye şefinin bulunması da bir anlam ifade etmiyor” diye konuştu.

Yönetmelik taslağında şantiye şeflerinin görevlendirilmesi ile ilgili genel bir ifadenin olduğunu ve bu genel ifade ile şantiye şefinin belirlenmesinin idarenin inisiyatifine bırakıldığını dile getiren Kaygusuz, hangi alanda kimin görevlendirileceğine dair uygulama esaslarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİNDE DENETİM YOK

İMO’nun şantiye şefliğinin kâğıt üzerinde kaldığı ve yönetmelik taslağının da bu sorunu çözmekten uzak olduğu şeklindeki eleştirisini detaylandıran İMO Ankara Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özergene, bu sorunun ancak denetleme ile düzelebileceğini söyledi. “Her bina yapı ruhsatında mutlaka bir şantiye şefinin adı ve imzası var ve bunu denetleyecek yer Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK). Bir yerde bir doktor çalıştırıyorsanız SGK onun maaşına kadar denetliyor ancak SGK inşaatlar için bu denetimi yapmıyor. Sigorta yapılıp yapılmadığına dahi bakmıyorlar. Şantiyede çalışıyor görünen bir insanın sigortası bile yapılmıyor çoğu zaman. SGK de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da denetleyebilir bunu. Bir sürü denetim mekanizması da geliştirilebilir” ifadelerini kullandı.

ODALAR İÇİN DENETİM YETKİSİ TALEBİ

Şantiye şeflerinin TMMOB’un belirlediği asgari ücret üzerinden çalışıp çalışmadığı konusunda kendi üyelerini denetlemek istediklerini aktaran Kaygusuz ise, “Ancak yönetmelikte bunlar da yok. Şantiye şefi olarak görevlendirilenlerin o işin başında bulunup bulunmadığını denetleyen bir mekanizma yok. Özlük haklarına yönelik denetim yapan yok. Bir inşaat mühendisi beş tane şantiyede aynı anda görevli görünüyor ancak hangi şantiyede kaç gün sigortasının yatacağına dair bir düzenleme de yok. Beş şantiyede altışar gün mü sigorta yatıyor, hepsinde otuz günlük mü sigorta yatıyor, hiçbirinde yatmıyor mu veya şantiye şefi yönetmeliğe aykırı olarak başka bir iş yapıyor mu yapmıyor mu bunların hiçbiri denetlenmediği için şantiye şefliği kâğıt üzerinde kalıyor. Devlet bu denetimi yapmıyorsa yetki verilmesi halinde odalar kendi üyelerinin özlük haklarına sahip çıkabilir” dedi.

“ŞANTİYE ŞEFLİĞİ EĞİTİMİ ZORUNLU OLSUN”

İMO’nun şantiye şefliği eğitiminin zorunlu hale getirilmesi konusundaki talebiyle ilgili olarak bilgi veren Kaygusuz, “Bizim işçi sağlığı ve iş güvenliği, malzeme temini, taşıyıcı sistemlerle ilgili çözümler gibi her konuyu içeren 190 saatlik bir şantiye şefliği eğitimimiz var. Şantiyede görev yapacak her mühendisin bu eğitimi almasının zorunlu olması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek herhangi bir şantiyede görevlendirilecek kişilerin şantiye şefliği eğitimini aldıklarına dair belge ile şantiye şefliği yapabilmesi gerektiğini söyledi.

“Yönetmelik taslağının mevcut haliyle çıkarılması durumunda özellikle deprem bölgelerinde yaşanacak yıkımlarda devamlı bakanları, milletvekillerini kurtarma çalışmaları etrafında göreceğiz” diyen Kaygusuz, “Bakanlığın bu konudaki tavrı müteahhitleri koruma amacı taşıyor. Mühendisleri ekstra maliyet olarak gören bir tutumları var. Bu tutumlardan vazgeçmeleri yaşanacak afetlerdeki ölümlerin önüne geçer. Buradaki mesele güvenli konutlarda yaşama meselesi” ifadelerini kullandı.

Şantiye şeflerinin görevlendirilmesiyle ilgili gerçekçi bir düzenlemenin yapılmasının mühendisler için istihdam alanı da açılmış olacağını söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Karadeniz ise, “Bir mühendis beş şantiyeye bakarken bizim önerimizde üç şantiyeye bakması gerekecek. Dolayısıyla daha fazla istihdam alanı da açılmış olacak. Bu iş arayan mühendis arkadaşlarımız için de çok değerli” dedi.

Haber:
t.ly/VmoO

  • WhatsApp Image 2022-08-01 at 10.57.52.jpeg

Güncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası