12 EYLÜL'ÜN 42. YILINDA DARBENİN MİRASI YAŞIYOR
12 eylül web.JPG

Türkiye’nin anayasa tarihi bir yönüyle darbeler tarihidir. Anayasal düzen bugüne kadar onlarca darbe ve darbe teşebbüsüyle kesintiye uğradı. Bu darbeler zincirinin bir halkası olarak 12 Eylül, toplumsal barışa, kazanılmış hak ve özgürlüklere karşı en acımasızı ve en kalıcı hasarı bırakanı oldu.


Anayasanın askıya alındığı 12 Eylül darbesinin hemen ardından tüm siyasi partiler kapatılıp yöneticileri tutuklandı; sendikalar, meslek odaları etkisiz hale getirildi, tüm demokratik kitle örgütlerinin ve öğrenci derneklerinin kapısına kilit vuruldu. Yüz binlerce insanın tutuklanması, işkenceden geçirilmesi ve cezaevlerine doldurulmasıyla yıllarca sürecek korku iklimi hakim kılındı. Türkiye artık düşüncenin suç sayıldığı, örgütlenmenin yasak kabul edildiği bir ülke haline geldi.

Elbette 12 Eylül hem ekonomik hem de politik bir zemini kurmak için araçtı. Bu zeminin kodları ise 24 Ocak kararlarında somutlanıyordu.

Grevler yasaklandı, özelleştirmeler başladı. Emeğin tüm kazanımları budandı, özgürlükler tasfiye edildi. Çalışma yaşamı işçiler için cehenneme çevrilirken sermaye için dikensiz gül bahçesine dönüştürüldü. Kamusal değerler bir bir piyasanın hizmetine sunuldu. Ülkenin toprağı, suyu, ormanları, kıyıları, meraları metalaştırıldı.

Ülkemizin mevcut siyasal iklimine bakıldığında bugünlere gelen yolun taşlarının 42 yıl önce 12 Eylül Darbesiyle atıldığı anlaşılıyor. Yönetenlerin ekonomik ve politik tercihlerinde 12 Eylül’ün mirasına sımsıkı sarıldığı açıkça görülüyor. Toplum tüm siyasal süreçlerin dışında tutuluyor, söz söylemek isteyen tüm farklı sesler ceberut yöntemlerle susturuluyor, hapishaneler muhaliflerle dolduruluyor, grevler yasaklanıyor, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı fiilen ortadan kaldırılıyor, siyasi partilerin kapatılması gündeme geliyor. İktidarın yörüngesinde olmayan tüm yayın organları ya kapatılıyor ya da ekonomik araçlar ve yaptırımlarla çökertilmeye çalışılıyor. Açıkçası, 12 Eylül’ün ruhu güncellenerek yaşamaya devam ediyor.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, nasıl ki 12 Eylül’ün en karanlık günlerinde emeğin, barışın ve demokrasinin yanında yer almakta ısrar ettiysek bugün de yerimizi koruyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim KuruluGüncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası