“BEN YAPTIM OLDU” ANLAYIŞI KABUL EDİLEMEZ !


WhatsApp Image 2022-09-16 at 14.05.47.jpeg


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve oluşumu milyonlarca yıl süren Kapadokya Bölgesi’nde Göreme ve Ortahisar Beldeleri arasında yapımına devam edilen yol ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Şube Başkanımız Bülent Tatlı Sekreter Üyemiz Onur Özergene ve Nevşehir Temsilcimiz Ahmet Divan tarafından yerinde incelemeler yapıldı.

1.jpeg

UNESCO'nun tavsiye kararları sonrası Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 2011 ile 2019 yılları arasında alınan kararlar gereği ve Kapadokya Alan Başkanlığının “Söz konusu yolda her gün yüzlerce ağır tonajlı araç yoğun bir şekilde kullanılmakta ve arazi morfolojisi gereği kültür varlıklarına zarar vermektedir.” açıklaması sonrası Göreme Açık Hava Müzesi ile Tokalı Kilise'nin önünden geçen mevcut yolun kapatılma kararını olumlu bulmaktayız. Kapatılma kararı alınan mevcut yol için gösterilen hassasiyetin yeni yol için gösterilmemesi idarenin samimiyetini sorgular niteliktedir.

2021 yılının Ekim ayında alınan karar sonrasında başlatılan çalışmaların kamuoyuna yansıması sonrası, yerel çevre dernekleri, meslek örgütleri ve konu ile ilgili uzmanlığı olan birçok kurum ve kuruluş gibi bizler de sözü edilen yolun geçeceği güzergâhın değerlendirilebilmesi için konuyla ilgili bilgi ve belgelerin tarafımızla paylaşılmasını talep ettik. Ancak alışıldığı üzere herhangi bir geri dönüş alamadık.

Kamuoyunun ve kuruluşların kültürel mirasımızla ilgili böylesi bir konuya gösterdiği ilgiden Kapadokya Alan Başkanlığının rahatsız olması ve süreci şeffaf bir şekilde yürütmemesi konu hakkındaki endişelerin artmasına sebep olmaktadır.  Milyonlarca yılda oluşan bu miras üzerinde böylesi bir acelecilikle kurulan yapılar tamiri imkânsız sonuçlar ortaya çıkarabilecek kapasiteye sahiptir.
2.jpeg

Kapatılan mevcut güzergâhın, yeni bir güzergâhın gerekçesi olup olamayacağı yapılacak planlama çalışmaları ile ortaya çıkabilir.  Kapadokya Alan Başkanlığının açıklamasında planlama çalışmalarının yapımı süren yolla birlikte devam edeceğinin açıklanması kafa karıştırıcıdır. Zira önce planlama ardından uygulama yapılması temel bir yaklaşımdır. Ayrıca yol çalışmalarının doğalgaz iletimi için hızlandırılmış olması ve yeni hattın etrafında imar hareketlerinin oluşacağı konusundaki kamuoyu tartışmalarının arkasında da yine bu aceleci ve ben yaptım oldu tavrı yatmaktadır.

Yerinde yapılan incelemelere göre çalışılan güzergâhta önceliğin en kısa hat olarak belirlendiği düşünülmektedir. Ancak öncelik kültürel mirasın korunması ve sürecin şeffaf olarak yürütülmesi olmalıdır.

3.jpeg

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak yol yapım çalışmalarının durdurulmasının, Projeye dair bilgi ve belgelerin kamuoyu ile paylaşmasının, Göreme Açık Hava Müzesi Ulaşım Planlaması çalışmalarının yapılmasının ve sürecin olabildiğince şeffaf bir şekilde tartışıldıktan sonra proje ve yapım işlerine başlanmasının doğru olduğunu düşünmekteyiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…     


İMO Ankara Şubesi
Yönetim KuruluGüncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası