ANKARA ŞUBEMİZİN AÇTIĞI DAVA SONUCUNDA AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ TARAFINDAN ALINAN TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU (TUS) KAYIT ÜCRETİ İPTAL EDİLMİŞTİR
WhatsApp Image 2022-10-13 at 13.15.29.jpeg


İMO Ankara Şubesi tarafından, Afyonkarahisar Belediyesi'nin uygulamasına ilişkin 15.03.2022 tarihinde açtığı dava sonucu "TUS kayıt ücreti" iptal edildi.

Afyonkarahisar Belediye Meclisinin "2022 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi" konulu 02/11/2021 tarih ve 383 sayılı kararının "TUS kayıt ücreti" kısmı yönünden; hukuka aykırı olduğu, belediyelerin meslek mensuplarına yönelik kayıt tutup, ücret alma yetkisinin bulunmadığı, "TUS kayıt ücreti" adı altında ücret almanın yasal dayanağı bulunmadığı için Şubemiz tarafından iptali için dava açıldı. Şubemiz hukuk mücadelesini kazanarak uygulamanın iptal edilmesini sağlamıştır.

6235 sayılı TMMOB Kanunu'nun 33’üncü maddesinde "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmü yer almaktadır. İnşaat mühendislerinin kayıt, tescil, çalışma izni vb. işlemlerini yapmak için Odamız dışında başka bir kurum ya da kuruluşun yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak, bazı idarelerin yapı ruhsatı düzenleme aşamasında proje müellifi, şantiye şefi veya fenni mesul olarak görev üstlenecek üyelerimizden; “mühendislik çalışma ruhsat harcı”, “müellif kaydı”, "TUS kayıt ücreti" veya başka tanımlamalar adı altında ücret aldıkları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda “proje müellifliği ücreti” aldıkları tespit edilen Polatlı Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Çankırı Belediyesi ve son olarak da "TUS kayıt ücreti" aldığı tespit edilen Afyonkarahisar Belediyesi’ne İMO Ankara Şubesi tarafından dava açılarak, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğu yargı kararı ile kesinleştirilmiştir.

Kesinleşen yargı kararları doğrultusunda üyelerimizden kayıt adı altında ücret alınmaması için Ankara Şubemizin çalışma alanında bulunan belediyelere “Bilgi Edinme Kanunu” kapsamında girişimlerde bulunulmaktadır.

Bu uygulamayı yürüttüğü ve bu uygulamaya devam ettiği belirlenen Etimesgut Belediyesi, Kargı Belediyesi, Çubuk Belediyesi, Sivas Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi için hukuksal sürecin sürdüğünü bildiriyor, tüm idarelerin, üyelerimizin mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Söz konusu uygulamaya devam ettiği tespit edilemeyen idarelerin Odamıza ve Şubelerimize bildirilmesi halinde gerekli çalışmaların yapılacağını üyelerimizin bilgilerine sunarız.

NOT: Üyelerimiz geçmişe yönelik alacaklarını tahsil edebilmek için ekteki dilekçe ve mahkeme kararı ile Afyonkarahisar Belediyesi`ne başvuruda bulunabilirler.İMO Ankara Şubesi
Yönetim KuruluDAVA KARARI
DİLEKÇE ÖRNEĞİGüncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası