ANKARA ŞUBEMİZİN AÇTIĞI DAVA SONUCUNDA KASTAMONU BELEDİYESİ’NİN YASAL DAYANAĞA AYKIRI "İŞ BİTİRME ÜCRETİ" VE "MÜELLİFLİK KAYIT ÜCRETİ" UYGULAMALARI İPTAL EDİLMİŞTİR

Ankara Şubemizin açtığı dava sonucunda Kastamonu Belediyesi’nin yasal dayanağa aykırı "İş Bitirme Ücreti" ve "Müelliflik Kayıt Ücreti" uygulamaları iptal edilmiştir

Eklenme Tarihi: 06/12/2022

WhatsApp Görsel 2022-12-06 saat 13.28.35.jpg

Ankara Şubemizin açtığı dava sonucunda Kastamonu Belediyesi’nin yasal dayanağa aykırı "İş Bitirme Ücreti" ve "Müelliflik Kayıt Ücreti" uygulamaları iptal edilmiştir

Kastamonu Belediyesinin 2022 Mali Yılı içerisinde belediyece uygulanacak Gelir Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin 19/11/2021 tarih ve 90 sayılı kararının 1.13 ve 1.14 maddesine istinaden mühendis ve mimarlardan 2.314,00 TL   müellif kayıt ücreti alınmasının ve  iş bitirme belgesi talep eden proje mühendislerinden her iş bitirme tutarının binde iki, şantiye şeflerinden her iş bitirme tutarının binde 0.5 pay alınmasının yasal dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle Şubemiz tarafından iptali için dava açıldı. Şubemiz hukuk mücadelesini kazanarak uygulamaların iptal edilmesini sağlamıştır.

6235 sayılı TMMOB Kanunu'nun 33’üncü maddesinde "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmü yer almaktadır. İnşaat mühendislerinin kayıt, tescil, çalışma izni vb. işlemlerini yapmak için Odamız dışında başka bir kurum ya da kuruluşun yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak, bazı idarelerin yapı ruhsatı düzenleme aşamasında proje müellifi, şantiye şefi veya fenni mesul olarak görev üstlenecek üyelerimizden; “mühendislik çalışma ruhsat harcı”, “müellif kaydı”, "TUS kayıt ücreti", “Büro Tescil Belgesi Dosyalama Ücreti”, “İş Bitirme Ücreti” veya başka tanımlamalar adı altında ücret aldıkları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda “proje müellifliği ücreti” aldıkları tespit edilen Polatlı Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Çankırı Belediyesi,  "TUS kayıt ücreti" aldığı tespit edilen Afyonkarahisar Belediyesi, “Büro Tescil Belgesi Dosyalama Ücreti” aldığı tespit edilen Çorum Kargı Belediyesi ve son olarak da "İş Bitirme Ücreti” ve “Müelliflik Kayıt Ücreti”" aldığı tespit edilen Kastamonu Belediyesi'ne İMO Ankara Şubesi tarafından dava açılarak, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğu yargı kararı ile kesinleştirilmiştir.

Kesinleşen yargı kararları doğrultusunda üyelerimizden kayıt adı altında ücret alınmaması için Ankara Şubemizin çalışma alanında bulunan belediyelere “Bilgi Edinme Kanunu” kapsamında girişimlerde bulunulmaktadır.

Bu uygulamayı yürüttüğü ve bu uygulamaya devam ettiği belirlenen Etimesgut BelediyesiÇubuk BelediyesiSivas Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi için hukuksal sürecin sürdüğünü bildiriyor, tüm idarelerin, üyelerimizin mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Söz konusu uygulamaya devam ettiği tespit edilemeyen idarelerin Odamıza ve Şubelerimize bildirilmesi halinde gerekli çalışmaların yapılacağını üyelerimizin bilgilerine sunarız.

NOT: Üyelerimiz geçmişe yönelik alacaklarını tahsil edebilmek için ekteki dilekçe ve mahkeme kararı ile Kastamonu Belediyesi`ne başvuruda bulunabilirler.İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu


DAVA KARARI
İŞ BİTİRME ÜCRETİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
MÜELLİFLİK KAYIT ÜCRETİ DİLEKÇE ÖRNEĞİTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası