İŞYERİ TESCİL BELGESİNİN (İTB) YENİLEME İŞLEMLERİ 1 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Odamızca düzenlenen İşyeri Tescil Belgesi, verildiği yılın sonuna kadar geçerli olup her yıl yeniden alınmalıdır. Üyelerimiz, 2023 yılında geçerli olacak İşyeri Tescil Belgesini almak üzere 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren Şubemiz veya temsilciliklerimize başvuru yapabilecektir

Eklenme Tarihi: 29/12/2022


ITB-2023-Örnektir_001.jpg

Proje müellifliği, yapım ve yıkım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet, Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı, Riskli Yapı Tespiti ve ihaleli işlerde Etüt-Proje-Danışmanlık hizmetlerini yürütecek üyelerimizin; Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgesine sahip olması ve geçerli bir İşyeri Tescil Belgesi altında kayıtlı olması yasal zorunluluktur.    

Odamızca düzenlenen İşyeri Tescil Belgesi, verildiği yılın sonuna kadar geçerli olup her yıl yeniden alınmalıdır. Üyelerimiz, 2023 yılında geçerli olacak İşyeri Tescil Belgesini almak üzere 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren  Şubemiz veya temsilciliklerimize başvuru yapabilecektir.

Eksik evrak ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, İşyeri Tescil Belgesi ve Serbest İnşaat Mühendisi belgesi için doldurulması gereken formlara ve ekinde sunulması gereken evrakların bilgisine https://ankara.imo.org.tr/TR,77046/sim-itb-islemleri.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Sunulacak evraklar arasında yer alması gereken “İTB İş Deneyim Formunun” elektronik ortamda doldurulması, doldurulan formun İTB yetkilisi tarafından imzalanması ile firma kaşesinin basılması ve bu formun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Firma İş Deneyim Formuna https://ankara.imo.org.tr/TR,78963/3-itb-basvuru-firma-is-deneyim-formu.html   ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur. 

 

2023 yılında geçerli olacak İşyeri Tescil Belgesinin ücreti 2500 TL, başvuru tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan Serbest İnşaat Mühendisi Belgesinin ücreti ise 1200 TL olarak tahsil edilecektir. Geçmiş yıllarda yapılmayan tescil yenileme işlemleri için ücret alınmayacaktır. İTB alınmadan yürütülen mesleki faaliyetlere ilişkin TMMOB Disiplin Yönetmeliği gereği işlem yapılacaktır. TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası