TALEBİMİZ GELECEĞİMİZ KAMPANYASI HAKKINDA MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK MEKTUP GÖNDERİLDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Şubeleri tarafından mühendislerin işsizlik, çalışma koşulları ve özlük hakları için İMO tarafından başlatılan "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası hakkında milletvekillerine açık mektup gönderildi.

Eklenme Tarihi: 30/12/2022

WhatsApp Görsel 2022-12-30 saat 16.07.04.jpg

İMO Ankara Şubesi tarafından mühendislerin 
istihdamı, çalışma koşulları ve özlük haklarını konu alan "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında

1-İstihdam ve Özlük Haklarımıza Dair Sorunlar/Çözüm Önerileri, Türkiye’de İnşaat Mühendisleri Gerçeği-İş, İstihdam ve İşsizlik Raporu,
2-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,
3-Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,
4-375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, eklerinin içinde olduğu mektup 
Şubemiz hinterlandında bulunan milletvekillerine gönderilmiştir.

#TalebimizGeleceğimiz

Mektup👇


 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası