GİRİŞİMLERİMİZ SONUCUNDA ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ’NİN YASAL DAYANAĞA AYKIRI "MÜELLİFLİK KAYIT ÜCRETİ" VE “TEKNİK ELEMAN KAYIT ÜCRETİ” UYGULAMALARI İPTAL EDİLMİŞTİR

Ankara Şubemizin girişimleri sonucunda Şereflikoçhisar Belediyesi’nin yasal dayanağa aykırı "Müelliflik Kayıt Ücreti" ve “Teknik Eleman Kayıt Ücreti” uygulamaları iptal edilmiştir

Eklenme Tarihi: 02/01/2023

ŞEREFLİKOÇHİSAR_DAVA_WEB.jpg

Ankara Şubemizin girişimleri sonucunda Şereflikoçhisar Belediyesi’nin yasal dayanağa aykırı "Müelliflik Kayıt Ücreti" ve “Teknik Eleman Kayıt Ücreti” uygulamaları iptal edilmiştir. 

6235 sayılı TMMOB Kanunu'nun 33’üncü maddesinde "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmü yer almaktadır. İnşaat mühendislerinin kayıt, tescil, çalışma izni vb. işlemlerini yapmak için Odamız dışında başka bir kurum ya da kuruluşun yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak, bazı idarelerin yapı ruhsatı düzenleme aşamasında proje müellifi, şantiye şefi veya fenni mesul olarak görev üstlenecek üyelerimizden; “mühendislik çalışma ruhsat harcı”, “müellif kaydı”, "TUS kayıt ücreti", “Büro Tescil Belgesi Dosyalama Ücreti”, “İş Bitirme Ücreti” veya başka tanımlamalar adı altında ücret aldıkları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda “proje müellifliği ücreti” aldıkları tespit edilen Polatlı Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Çankırı Belediyesi,  "TUS kayıt ücreti" aldığı tespit edilen Afyonkarahisar Belediyesi, “Büro Tescil Belgesi Dosyalama Ücreti” aldığı tespit edilen Çorum Kargı Belediyesi, "İş Bitirme Ücreti” ve “Müelliflik Kayıt Ücreti” aldığı tespit edilen Kastamonu Belediyesi, “Müelliflik Kayıt Ücreti” aldığı tespit edilen Etimesgut Belediyesi’ne İMO Ankara Şubesi tarafından dava açılarak, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğu yargı kararı ile kesinleştirilmiştir.

Kesinleşen yargı kararları doğrultusunda üyelerimizden kayıt adı altında ücret alınmaması için Ankara Şubemizin çalışma alanında bulunan belediyelere “Bilgi Edinme Kanunu” kapsamında girişimlerde bulunulmaktadır.

Bu uygulamayı yürüttüğü ve bu uygulamaya devam ettiği belirlenen Sincan Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Çubuk BelediyesiSivas Belediyesi için hukuksal sürecin sürdüğünü bildiriyor, tüm idarelerin, üyelerimizin mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Söz konusu uygulamaya devam ettiği tespit edilemeyen idarelerin Odamıza ve Şubelerimize bildirilmesi halinde gerekli çalışmaların yapılacağını üyelerimizin bilgilerine sunarız.

NOT: Üyelerimiz geçmişe yönelik alacaklarını tahsil edebilmek için ekteki dilekçe ile Şereflikoçhisar Belediyesi`ne başvuruda bulunabilirler.İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu


DİLEKÇE ÖRNEĞİTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası