ANKARA ŞUBEMİZİN AÇTIĞI DAVA SONUCUNDA SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN ALINAN MÜELLİFLİK KAYIT ÜCRETİ İPTAL EDİLMİŞTİR

İMO Ankara Şubesi’nin Sivas Belediyesi'nin uygulamasına ilişkin açtığı dava sonucu "Müelliflik Kayıt Ücreti" iptal edildi

Eklenme Tarihi: 12/01/2023

WhatsApp Image 2023-01-12 at 13.45.33.jpeg

İMO Ankara Şubesi’nin Sivas Belediyesi'nin uygulamasına ilişkin açtığı dava sonucu "Müelliflik Kayıt Ücreti" iptal edildi.

Sivas Belediyesi’nin18.11.2021 tarih ve 312 sayılı kararının 4.6 maddesinde belirtildiği üzere Sivas Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösterecek inşaat mühendislerinden "Müelliflik Kayıt Ücreti" alınması kararının hukuka aykırı olduğu, belediyelerin meslek mensuplarına yönelik kayıt tutup, ücret alma yetkisinin bulunmadığı, "müelliflik kayıt ücreti" adı altında ücret almanın yasal dayanağı bulunmadığı için Şubemiz tarafından iptali için dava açıldı. Şubemiz hukuk mücadelesini kazanarak uygulamanın iptal edilmesini sağlamıştır.

6235 sayılı TMMOB Kanunu'nun 33’üncü maddesinde "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmü yer almaktadır. İnşaat mühendislerinin kayıt, tescil, çalışma izni vb. işlemlerini yapmak için Odamız dışında başka bir kurum ya da kuruluşun yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak, bazı idarelerin yapı ruhsatı düzenleme aşamasında proje müellifi, şantiye şefi veya fenni mesul olarak görev üstlenecek üyelerimizden; “mühendislik çalışma ruhsat harcı”, “müellif kaydı”, "TUS kayıt ücreti" veya başka tanımlamalar adı altında ücret aldıkları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda “proje müellifliği ücreti” aldıkları tespit edilen Polatlı Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Çankırı Belediyesi ve son olarak da "TUS kayıt ücreti" aldığı tespit edilen Afyonkarahisar Belediyesi’ne İMO Ankara Şubesi tarafından dava açılarak, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğu yargı kararı ile kesinleştirilmiştir.

Kesinleşen yargı kararları doğrultusunda üyelerimizden kayıt adı altında ücret alınmaması için Ankara Şubemizin çalışma alanında bulunan belediyelere “Bilgi Edinme Kanunu” kapsamında girişimlerde bulunulmaktadır.

Bu uygulamayı yürüttüğü ve bu uygulamaya devam ettiği belirlenen Etimesgut BelediyesiKargı BelediyesiÇubuk Belediyesi için hukuksal sürecin sürdüğünü bildiriyor, tüm idarelerin, üyelerimizin mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Söz konusu uygulamaya devam ettiği tespit edilemeyen idarelerin Odamıza ve Şubelerimize bildirilmesi halinde gerekli çalışmaların yapılacağını üyelerimizin bilgilerine sunarız.

NOT: Üyelerimiz geçmişe yönelik alacaklarını tahsil edebilmek için ekteki dilekçe ve mahkeme kararı ile Sivas Belediyesi`ne başvuruda bulunabilirler.İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu

DİLEKÇE ÖRNEĞİ
DAVA KARARITMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası