YAPIM İŞİ İHALELERİNDE BENZER İŞ DENEYİMİ OLARAK DİKKATE ALINACAK TUTAR; 1.597.917,-TL OLARAK BELİRLENDİ

Kamu İhale Kurumu tarafından 25 Ocak 2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Tebliğe göre; 1/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere inşaat mühendisi mezuniyet belgesinin benzer iş deneyimi olarak kabul edilmesini düzenleyen Kamu İhale Kanunu 62’nci maddesi birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 808.172,-TL (Sekizyüzsekizbinyüzyetmişiki Türk Lirası) tutarı, 1.597.917,-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanyedibindokuzyüzonyedi Türk Lirası) olarak güncellenmiştir

Eklenme Tarihi: 25/01/2023

WhatsApp Image 2023-01-25 at 12.50.06.jpegKamu İhale Kurumu tarafından 25 Ocak 2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğe göre; 1/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere inşaat mühendisi mezuniyet belgesinin benzer iş deneyimi olarak kabul edilmesini düzenleyen Kamu İhale Kanunu 62’nci maddesi birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 808.172,-TL (Sekizyüzsekizbinyüzyetmişiki Türk Lirası) tutarı, 1.597.917,-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanyedibindokuzyüzonyedi Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası