İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Uzaktan Yapılamayacağı Konusunda Çağrımızdır

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının 13.02.2023 tarihli açıklaması.

Eklenme Tarihi: 14/02/2023

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yol açtığı can kayıpları ve büyük yıkımlar nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisliği Eğitimi Komisyonu olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza sabır ve baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor ve acılarını kalbimizde hissettiğimizi ifade etmek istiyoruz.

Yaşanan bu felaketin akabinde alınan kararlar içerisinde üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan yürütülmesi konusundaki kararın yeniden gözden geçirilerek normal öğrenime dönülmesinin zaruriyetini vurgulama konusunda sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz.

İnşaat Mühendisliği Eğitimi Komisyonumuz tarafından 2022 yılında hazırlanan Pandemi Sürecinde İnşaat Mühendisliği Programlarında Yürütülen Uzaktan Öğretim Değerlendirme Raporunda,

  • Pandemi sürecinde var olup halen devam etmekte olan internet ve eğitim kurumlarının uzaktan eğitim altyapısı ile ilgili problemler,
  • Kırsalda yaşayan öğrencilerin internet erişiminin olmaması,
  • Proje, uygulamalı ödev gibi öğrenci becerilerini arttıracak etkinliklerin gerektiği gibi gerçekleştirilememesi,
  • Yüz yüze olması gereken laboratuvar uygulamalarının yapılamaması,
  • Derslere katılımın düşük olması ve ders takibinin sağlıklı bir şekilde yapılamaması,
  • Sınav, proje ve ödev gibi ölçme-değerlendirme unsurlarında güvenliğin ve güvenilirliğin sağlanamaması,
  • Mesleki gelişimde hayati bir öneme sahip olan öğrenci stajlarının etkin bir şekilde yaptırılamaması

şeklinde özetlenen sebeplerle uzaktan eğitimin İnşaat Mühendisliği Eğitimine ve Öğretimine uygun olmadığı belirtilmiştir.

İnşaat mühendisliği eğitimi, saha ve laboratuvar uygulamaları, mesleki staj, bitirme projesi gibi yüz yüze öğretim tekniklerini ve öğrenci-öğretim üyesi etkileşimini gerektirmektedir.

Yaşadığımız bu felaketle, inşaat alanında faaliyet gösteren meslek grupları içerisinde mesleki bilgi ve etik sorumluluk bilinci yetersiz kişi ve kuruluşların varlığı daha görünür olarak ortaya çıkmış, söz konusu kişi ve kuruluşların bu doğal afetin ulusal bir felakete dönüşmesine zemin hazırladıkları çok açık ve acı bir şekilde tecrübe edilmiştir.

Bu koşullar altında yukarıda da belirtilen sebeplerle, pandemi ortamında yürütülen uzaktan öğrenimin, mühendislik eğitim ve öğretimine katkısının olumsuz yönde olduğu, inşaat mühendisliği alanında tekrar uzaktan öğretime geçilmesinin,  mesleki bilgisi ve etik sorumluluk bilinci gelişmemiş İnşaat Mühendislerinin yetişmesine yol açacağına inanıyor,  yapılan yanlıştan geri dönülerek başkaca felaketlerin de oluşmaması için ivedilikle uzaktan öğretim kararından vazgeçilmesini, yüz yüze eğitim-öğretime geçilmesinin desteklenmesi konusunda akademik camianın da öngörü ve itirazlarının dikkate alınmasını talep ediyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri OdasıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası