YAPI DENETİM FAALİYETİ YÜRÜTEN MESLEKTAŞLARIMIZA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ! TAKİPÇİSİYİZ

Bugün arkamızı dönerek görmezden geldiğimiz her uygunsuzluk yarın onlarca insanın hayatına mal olabilecek sakıncalar taşıyacaktır. İnşaat Mühendisleri Odası olarak yıllardır kamusal denetim hizmeti olarak yürütülmesini önerdiğimiz yapı denetim hizmetlerinin piyasa koşullarına terk edilmesi kabul edilemez

Eklenme Tarihi: 22/02/2023

WhatsApp Görsel 2023-02-22 saat 10.32.08.jpg

20 Şubat 2023 tarihinde yapı denetim firmasında görev yapmakta olan iki meslektaşımız, Ankara’da yaptıkları denetleme faaliyetleri sırasında şantiyedeki inşaatın temelinin demir ve kalıp kontrolünde karşılaştıkları eksikliklerin giderilmesini talep etmesi sebebiyle yapı müteahhidi ve çevresindekiler tarafından organize bir şekilde saldırıya uğramıştır. Saldırıya uğramalarının ardından da olayı adli mercilere taşımışlardır.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak üyelerimizin yanında olup hukuki süreci izlemekle birlikte yapıya ait tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

İnşaat Mühendisliği doğrudan kamu yararını gözetmekle sorumlu bir meslektir. Özellikle deprem riski yüksek bir ülke olmamız sebebiyle yaptığımız denetim faaliyetlerinin önemi bir kat daha artmaktadır. Denetime engel olunmasının sonuçlarından birini on binlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkenin 11 farklı ilinde etkisini hissettiren depremlerde çok acı bir şekilde gördük. Bugün arkamızı dönerek görmezden geldiğimiz her uygunsuzluk yarın onlarca insanın hayatına mal olabilecek sakıncalar taşıyacaktır. İnşaat Mühendisleri Odası olarak yıllardır kamusal denetim hizmeti olarak yürütülmesini önerdiğimiz yapı denetim hizmetlerinin piyasa koşullarına terk edilmesi kabul edilemez. Bugün geldiğimiz noktada yapılan değişikliklerle müteahhit ile yapı denetim firmaları arasındaki ticari bağın koparılması olumlu bir gelişme olarak görülse de yeterli değildir. Yaşadığımız bu olay yapı denetim faaliyeti yürüten meslektaşlarımız için tedirgin edici nitelikler taşımaktadır.

Denetim faaliyeti yürüten meslektaşlarımız, bu hizmeti kamu adına gerçekleştirmektedirler. Yapılan bu saldırılar da kamu görevlilerine yapılmış sayılmalı ve sorumluları ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Aksi halde yaşanacakların bedelini sadece şiddete uğrayan meslektaşlarımız değil yeterli denetim hizmeti alamayan halkımız ödeyecektir. Bu sorun İnşaat Mühendislerinin konumunun güçlendirilmesi ile aşılabilir.  Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bahse konu vahim olayın takipçisi olacağımızı belirtiyor ve benzeri olayların yaşanmamasını diliyoruz. 

 

İMO Ankara Şubesi

Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası