PROF. DR. H. POLAT GÜLKAN A.B.D. ULUSAL MÜHENDİSLİK AKADEMİSİNE SEÇİLDİ

Ulusal Mühendislik Akademisinin 2388 ABD içinden, 310 adet de uluslararası dünyadan üyesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Hakkı Gülkan ülkemizde bu payeye layık görülen ikinci kişi olmuştur. Şubemiz ve tüm üyelerimiz adına kendisini kutluyoruz.

Eklenme Tarihi: 28/02/2023

WhatsApp Görsel 2023-02-28 saat 12.00.37.jpg

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Mühendislik Akademisi (US National Academy of Engineering, NAE) 7 Şubat 2023 tarihinde yayınladığı duyuruda halen Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği görevini sürdüren Prof. Dr. H. Polat Gülkan’ı üyeleri arasına kattığını bildirdi. Prof. Dr. Gülkan ODTÜ’deki benzer görevinden emekli olduktan sonra ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda da görev yapmıştır.

Ulusal Mühendislik Akademisine üye seçilmek Amerika’da bir mühendise tevcih edilen en yüksek şeref payesidir. Akademinin üyeleri “mühendislik araştırmalarına, uygulamalarına veya eğitimine seçkin seviyede katkıda bulunmuş, yaptığı yayınlarla mühendislik literatürünü zenginleştirmiş kişiler” ile “yeni ve gelişmekte olan teknoloji sahalarındaki yol gösterici rolü ile geleneksel mühendislik alanlarının ilerlemesini sağlamış ve mühendislik eğitiminde yenilikçi yaklaşımları uygulama ve geliştirme ile yükseğe taşımış” kişiler arasından seçilmektedir.

Bu yıl NAE üyeliğine seçilen kimseler Akademinin 1 Ekim 2023 tarihinde yapacağı Yıllık Toplantısında resmen kuruluşa dahil olacaklardır. Yeni üyelerin isimleri ve seçildikleri tarihte bağlı bulundukları kurumlar ile üyeliğe alınmalarının gerekçelerine ilişkin kısa bir açıklama nae.edu adresinden okunabilir. Prof. Dr. Gülkan için yazılan gerekçede “binaların deprem emniyetini iyileştirici tedbirlerin formülasyonu ile dünya genelindeki deprem dayanıklılığını artırıcı çalışmaları”na atıfta bulunulmaktadır. Üyeliğe bu yıl kabul edilenlerle birlikte Ulusal Mühendislik Akademisinin 2388 ABD içinden, 310 adet de uluslararası dünyadan üyesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Hakkı Gülkan ülkemizde bu payeye layık görülen ikinci kişi olmuştur.

Şubemiz ve tüm üyelerimiz adına kendisini kutluyoruz.

 

 



TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası