Adalet Bakanlığına Çağrımızdır, Soruşturmalar Cadı Avına Dönüştürülmesin!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 15 Mart 2023 tarihli açıklaması.

Eklenme Tarihi: 15/03/2023

Peşinen söylemek gerekirse 6 Şubat Depremlerinin yaratmış olduğu yıkımda sorumluluğu bulunan herkesin yargı önüne çıkarılarak hukuk nezdinde hesap sorulması Oda olarak bizlerin de öncelikli talepleri arasındadır.

Ancak yapılmakta olan soruşturmaların seyrine bakıldığında, gerçek kusurluların ortaya çıkarılmasından uzaklaşıldığı, tutuklamaların bazı meslek gruplarının topyekûn cezalandırılması haline dönüştüğü görülmektedir. İktidarın kendi suçunu örtme gayreti mühendisler için cadı avına dönüşmekte olup henüz sorumlulukları ortaya konulmamış olan pek çok meslektaşımız tutuklanmaktadır. Tutuklamalar amacından saparak, suçlu suçsuz ayrımı yapmadan, bir tür öne alınmış ceza gibi uygulanmaya başlanmıştır. Yıkılan binaların hangi sebepten yıkıldığını anlamadan, o sebeplerin sorumluluk zincirini tespit etmeden, o binaya ilişkin ilgili ilgisiz herkesi tutuklamak adaletin tecellisinden ziyade adalete olan güveni bir kez daha sarsmakta, gerçek faillerin gözden kaçmasına sebep olmaktadır.

Evrensel ceza yargılamasının temel ilkelerinden masumiyet karinesi Anayasa’nın 38. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddelerinde, “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz” şeklinde somutlaşmıştır. Ancak bu ilke meslek mensupları açısından yürütülen soruşturma açısından, suçlu olmadığı hükmen sabit oluncaya kadar suçlu sayılacağı şeklinde tersine çevrilmiş gözükmektedir.

6 Şubat depremlerinin yıkımının sorumluluğunu meslektaşlarımızın üzerine yıkıp gerçek sorumluların gizlenmesi çabalarına en yüksek sesle itiraz ediyoruz.

Ülkemizdeki riskli yapı stokunun varlığının hemen herkes tarafından bilinmesi, biz dahil ilgili tüm kuruluşların önlem alınması gerektiğini dillendirmesi ve bu önlemlerin neler olduğunu söylemesine rağmen 20 yıldır hiçbir eylemde bulunmayan siyasi otorite bugün sorumluluğu yine mühendislerin üzerine yıkmaya çalışmaktadır.

Mühendislik hizmetlerinin bile bile, göre göre kağıt üzerinde kalmasını sağlayanlar bugün mühendisleri sorumlu kılmaya çalışmaktadır. Bugüne kadar mühendisliğin niteliğini, etkinliğini ve itibarını zayıflatmak için elinden geleni yapanlar şimdi mühendisleri suçlamaya çalışmaktadır.

Çıkardıkları İmar Aflarıyla risk üzerine risk yaratan ve yetmiyormuş gibi imar affından faydalanacak binaları gerçek bir teknik incelemeden kaçıran yöneticiler şimdi gözlerden uzak kalmak için hedef saptırmaktadırlar.  

Halkın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamasından sorumlu olan devlet yöneticileri sorumluluklarından kaçınamazlar.

Gerçek ve adil bir yargılamanın en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm sorumluları tespit edip cezalandırabileceğine inanıyoruz. Ancak cadı avına dönüştürülmüş bir soruşturma sürecinin sorumluların tespitinden ziyade gizleyeceğini söylüyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim kuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası