TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI

Hazırlanan raporda yaşanan birçok belirsizliğin ve sorunların giderilebilmesi için hasar tespit çalışmalarının bir yönetmeliğe bağlı olarak yapılması da hem karar alanların, hem sahada çalışma yürütenlerin işlerini kolaylaştıracağı gibi yapılan tespitlerde ve teknik personelde bir standardın oluşturulmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır

Eklenme Tarihi: 20/03/2023

Hasar Tespit Raaporu Web.jpg

Hasar tespit çalışmalarının siyasi kaygı ve açıklamalardan uzak şekilde kurgulanması gerekmektedir. Amacı bir taraftan bölgede hasar alan yapıların tespiti ve o yapılarla ilgili ne tür kararlar alınacağı iken diğer taraftan hasarsız ve az hasarlı yapılara bölge insanının tekrar dönüşünü hızlandırmak olarak tarif edebiliriz.

Hasar durumlarının belirlenmesi için AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede: “Hasar tespit çalışmaları sırasıyla; Afet Etkisi Belirleme (Ön tespit), Kesin Hasar Tespit ve İtiraz Hasar Tespit olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilmektedir.” Hasar tespit çalışmalarında vatandaş itirazlarının değerlendirileceği sürece geçilmiştir. Ancak çalışma yürütülen yöntemin hızı ve dolayısıyla güvenli tarafta kalma oranı düşünüldüğünde güçlendirme ile istenilen performans değerlerine getirilebilecek birçok yapı için yıkım kararı alınacağı görülmektedir. Ayrıca yapısal olmayan hasarların tespit edilmemesi sebebi ile de “hasarsız” veya “az hasarlı” birçok yapı oturulamaz durumda olmasına rağmen bu anlamda merkezi ve standartlaştırılmış bir veri oluşturulamamıştır.

"Yapılan çalışmalardaki tespitler doğrultusunda oluşturulan hasar tipleri ile başka kaynaklarda açıklanan hasar tipleri arasındaki farklar çalışmanın güvenilirliğini zedelemenin yanı sıra sahada farklı uygulamalara ve teknik personelin aldıkları eğitimin dışında değerlendirme yapmalarına sebep olmaktadır. Bu çelişkiyi anlamak mümkün değildir. Acaba vatandaşlara bu açıklamaları hazırlayan yetkililer hasar tespit eğitimlerini almadılar mı?” sorusunu akla getirmektedir.

Yaşanan birçok belirsizliğin ve sorunların giderilebilmesi için hasar tespit çalışmalarının bir yönetmeliğe bağlı olarak yapılması da hem karar alanların, hem sahada çalışma yürütenlerin işlerini kolaylaştıracağı gibi yapılan tespitlerde ve teknik personelde bir standardın oluşturulmasına katkı sağlayacağının vurgulandığı raporun tamamına erişmek için aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası