ANKARA ŞUBEMİZİN AÇTIĞI DAVA SONUCUNDA SİNCAN BELEDİYESİ TARAFINDAN ALINAN MÜELLİF KAYIT ÜCRETİ İPTAL EDİLMİŞTİR

İMO Ankara Şubesi’nin Sincan Belediyesi'nin uygulamasına ilişkin açtığı dava sonucu "Müellif Kayıt Ücreti" iptal edildi.

Eklenme Tarihi: 13/04/2023

SI·NCAN_KARAR_WEB.jpg

İMO Ankara Şubesi’nin Sincan Belediyesi'nin uygulamasına ilişkin açtığı dava sonucu "Müellif Kayıt Ücreti" iptal edildi.

Sincan Belediyesi’nin 07/12/2021 tarih ve 263 sayılı kararının 12. maddesinde belirtildiği üzere Sincan Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösterecek inşaat mühendislerinden "Müellif Kayıt Ücreti" alınması kararının hukuka aykırı olduğu, belediyelerin meslek mensuplarına yönelik kayıt tutup, ücret alma yetkisinin bulunmadığı, "müellif kayıt ücreti" adı altında ücret almanın yasal dayanağı bulunmadığı için Şubemiz tarafından iptali için dava açıldı. Şubemiz hukuk mücadelesini kazanarak uygulamanın iptal edilmesini sağlamıştır.

6235 sayılı TMMOB Kanunu'nun 33’üncü maddesinde "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmü yer almaktadır. İnşaat mühendislerinin kayıt, tescil, çalışma izni vb. işlemlerini yapmak için Odamız dışında başka bir kurum ya da kuruluşun yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak, bazı idarelerin yapı ruhsatı düzenleme aşamasında proje müellifi, şantiye şefi veya fenni mesul olarak görev üstlenecek üyelerimizden; “mühendislik çalışma ruhsat harcı”, “müellif kaydı”, "TUS kayıt ücreti" veya başka tanımlamalar adı altında ücret aldıkları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda “proje müellifliği ücreti” aldıkları tespit edilen Polatlı Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Çankırı Belediyesi, TUS kayıt ücreti" aldığı tespit edilen Afyonkarahisar Belediyesi ve son olarak da "müellif kayıt ücreti” aldığı tespit edilen Etimesgut Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Elmadağ Belediyesi, Beypazarı Belediyesi ve Sivas Belediyesi’ne İMO Ankara Şubesi tarafından dava açılarak, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğu yargı kararı ile kesinleştirilmiştir.

Kesinleşen yargı kararları doğrultusunda üyelerimizden kayıt adı altında ücret alınmaması için Ankara Şubemizin çalışma alanında bulunan belediyelere “Bilgi Edinme Kanunu” kapsamında girişimlerde bulunulmaktadır.

Bu uygulamayı yürüttüğü ve bu uygulamaya devam ettiği belirlenen Çubuk Belediyesi için hukuksal sürecin sürdüğünü bildiriyor, tüm idarelerin, üyelerimizin mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Söz konusu uygulamaya devam ettiği tespit edilemeyen idarelerin Odamıza ve Şubelerimize bildirilmesi halinde gerekli çalışmaların yapılacağını üyelerimizin bilgilerine sunarız.

NOT: Üyelerimiz geçmişe yönelik alacaklarını tahsil edebilmek için ekteki dilekçe ve mahkeme kararı ile Sincan Belediyesi`ne başvuruda bulunabilirler.İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu


DAVA KARARI
DİLEKÇE ÖRNEĞİTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası