Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın Özlük Haklarının İyileştirilmesi ve İstihdamın Arttırılması İçin Sonuç Alana Kadar Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları konusunda 27 Nisan 2023 tarihli açıklaması.

Eklenme Tarihi: 27/04/2023

Ülkemizde mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinlerinin halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ne kadar önemli alanlar olduğu yaşadığımız son afetlerle, acı bir şekilde yeniden hatırlandı. Bilhassa kamu gücü marifetiyle bu meslek alanlarında sunulması gereken hizmetlerin önemi açık bir şekilde anlaşıldı. Ancak ne yazık ki bu kadar kritik rolü bulunan meslektaşlarımızın özlük hakları, kamuda çalışan diğer meslek gruplarının bir hayli gerisinde kalmıştır.

Bu kapsamda TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından kamuda çalışan meslektaşlarımıza yönelik önemli çalışmalar, kampanyalar, basın açıklamaları düzenlenmiştir.

2019 yılı bütçe görüşmeleri sürecinde TMMOB tarafından kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi için başlatılan kampanya çerçevesinde yapılan bir çok çalışmanın yanı sıra sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanlığına, Milletvekillerine, Bakanlıklara, Devlet Personel Başkanlığına, TBMM`de grubu bulunan siyasi partilere ve Meclis Grup Başkanvekillerine ulaştırılmış, bu doğrultuda kanun teklifi verilmesi sağlanmıştır.

Aynı şekilde, kamuda çalışan meslektaşların özlük hakları ve ekonomik taleplerini içeren ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik hazırlanan üç ayrı kanun teklifi TBMM’de yer alan mühendis, mimar ve şehir plancı milletvekillerine, 25 Kasım 2022 tarihinde iletilmiştir.

Son dönemde ise İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 2022 yılının Aralık ayında bir kampanya başlatılarak kamuda mühendis istihdamının artırılması ve kamuda çalışan meslektaşların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda tüm şubelerde eş zamanlı basın açıklamaları yapılmış, sosyal medya kampanyaları düzenlenmiş, milletvekillerine mektup gönderilmiş, meslektaşların katılımıyla CİMER’e dilekçe verilmiş ve İMO tarafından hazırlanan İstihdam ve Özlük Haklarımıza Dair Sorunlar/Çözüm Önerileri Raporu kamuoyuyla ve ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılmıştır.

Tüm kampanyalarda ve çalışmalarda ifade ettiğimiz, Cumhurbaşkanlığına, TBMM’ye ve konunun tüm ilgililerine ilettiğimiz taleplerimizin takipçisi olmaya, bu taleplerimiz hayata geçirilene kadar çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz!

  • Kamu görevlisi mühendislerin zaman içinde aşınan ücret ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler yapılmalıdır.
  • Kamu görevlisi mühendislerin çalışma dönemlerinde ücretlerini oluşturan kalemlerden biri olan ek ödeme oranları %180 ile %200 seviyesine yükseltilmeli ve emekliliğe yansıtılmalıdır.
  • Kamuda çalışan mühendislerin ücretlerinde meydana gelen gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir.
  • Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek gösterge oranları yeniden düzenlenmelidir. Çarpan grubu değişen diğer meslek grupları gibi meslektaşlarımızın da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için çarpan grubunu bir üste çıkaracak yeni ek gösterge rakamları, 1. derecenin 4. kademesindeki mühendisler için 6400 olarak belirlenmelidir.
  • Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında Özel Hizmet Tazminatları belirlenen tavan oranı %160’tan %215-%260’a yükseltilmeli ve bu oran emekli aylık ücretlerine yansıtılmalıdır.
  • Kamu görevlisi mühendislere sorumluluklarının karşılığı olan risk ve sorumluluk tazminatı ödemesi yapılmalıdır.
  • Kamuda taşeronlaşmaya derhal son verilmeli; kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaç duydukları mühendislik hizmetlerini adil ve şeffaf atamalar ile oluşturacakları öz kaynaklarından temin etmelidir.
  • Kamuda çalışan meslektaşlarımızın üzerindeki siyasi baskı ve sürgün tehdidi son bulmalı, güvencesiz kamu istihdamı modelleri ortadan kaldırılmalıdır.
  • Kamu kurumlarına yapılacak atamalarda, adı “torpil” ile özdeşleşen “mülakat” uygulamasından vazgeçilmeli, atamalar yalnızca KPSS puanı ile adil şekilde gerçekleştirilmelidir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası