BELEDİYELER, İŞ DENEYİM BELGESİ ALMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZDEN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDEMEZLER

Ankara Bölge İdare Mahkemesi; Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğunu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığını belirterek belediyenin istinaf istemini reddetmiştir

Eklenme Tarihi: 02/08/2023

KASTAMONU_KARAR_WEB.jpg

Şubemizin açtığı dava sonucu; iş deneyim belgesi talep eden üyelerimizden "İş Bitirme Ücreti" alan Kastamonu Belediyesi’nin bu uygulaması, Kastamonu İdare Mahkemesi'nin 16.11.2022 gün ve E: 2022/485, K: 2022/1564 sayılı kararı ile iptal edilmişti. Kastamonu Belediyesi ise bu kararıneksik incelemeye dayalı olarak verildiğini ileri sürerek kaldırılmasını istemişti.

Davaya ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi; Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğunu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığını belirterek belediyenin istinaf istemini reddetmiştir.

Bu kararla, Belediyelerin iş deneyim belgesi talep eden üyelerimizden ücret tahsil etmesinin yasal olmadığı kesinleşmiştir.

Tüm idareler, üyelerimizin mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara derhal son vermelidir. Bu uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Söz konusu uygulamaya devam ettiği tespit edilemeyen idarelerin Şubemize bildirilmesi halinde gerekli çalışmaların yapılacağını üyelerimizin bilgisine sunarız.

İMO Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu

 

DAVA KARARI
İSTİNAF KARARITMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası