MESLEKTAŞLARIMIZA YAPILAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, Uşak'ta meslektaşlarımıza yapılan saldırı hakkında 4 Ağustos 2023 tarihli açıklaması

Eklenme Tarihi: 04/08/2023

uşak web.jpg

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, Uşak'ta meslektaşlarımıza yapılan saldırı hakkında 4 Ağustos 2023 tarihli açıklaması

Uşak’ta yapımı süren inşaatı denetime giden iki meslektaşımız, beton dökümü sırasında betonun vibratörle sıkıştırılmasını istemelerinin ardından müteahhit firma çalışanları tarafından saldırıya uğramıştır. Güvenli yapı üretimi için mesleki bilgi ve deneyimlerine dayanarak görevlerini yerini getiren meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Yapı denetiminde görev alan inşaat mühendislerine yönelik şiddet olayları her geçen gün artmakta, meslektaşlarımız can güvenlikleri tehdit altında görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Altını çizerek belirtmek gerekir ki ülkemizi, kentlerimizi ve yapılarımızı deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlamanın temel yollarından biri yapı üretim sürecinin denetlenmesidir. Yapı denetim süreci; yer seçimi, zemin etüdü, projelendirme, yapım koşulları, çevre güvenliği, estetik, sağlık koşulları, ekonomi ve garanti sürelerini içeren oldukça önemli bir süreçtir.

Yapı denetimi süreci halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren kamusal bir görevdir. Tarihimizin en büyük afetlerinden olan 6 Şubat depremleri, ülkemizde yapı üretimi ve denetimi süreçlerinde yaşanan sorunları gözler önüne sermiş, depremlerin ardından tüm kamuoyunda sorunların çözülmesi için ortak bir kanaat oluşmuş, basın yayın kuruluşlarında bu sorunlar sıklıkla dile getirilmiştir. Nitekim Odamız geçmişten bu yana bilinmekte olan bu sorunları defalarca yüksek sesle ifade etmiş ve sorunların temelden çözümü için önerilerde bulunmuştur.

Bu önerilerden biri de yapı denetim hizmetinin bir kamu görevi olduğu, Yapı Denetim Kuruluşlarının doğrudan kamu tarafından görevlendirilmiş birimler olarak çalışması ve Yapı Denetim Kuruluşlarında çalışan tüm görevlilerin kamu görevlisi statüsünde olması gerektiğidir.

Bir diğer önemli husus da her şantiyede tam zamanlı olarak bir şantiye şefinin görevi başında bulunması gerekliliğidir. Bir şantiye şefinin tam zamanlı olarak görevinin başında bulunması, mesleki bilgisini yapı üretim sürecinde kullanacağı ve inşaat çalışanlarını doğru yönlendirebileceği için, hem yapı üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini hem de meslektaşlarımızın saldırıya uğradığı söz konusu şiddet olayında olduğu gibi, birçok olumsuzluğun önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Özel sektörde, serbest piyasanın işleyişine terk edilen yapı denetimi süreci, meslektaşlarımızın görevlerini tam ve etkin bir şekilde yerine getirmelerini engellemenin yanı sıra halkın can ve mal güvenliğini de tehdit etmektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Süreci sonuna kadar takip ederek meslektaşlarımızın yanında olacağımızı hatırlatıyor, meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarının cezasız kalmaması diliyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası