KAMU ÇALIŞANI MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ TALEPLERİ ÜZERİNDEN UMUT TACİRLİĞİ YAPILMIŞTIR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 31 Ağustos 2023 tarihinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı üzerine "Kamu Çalışanı Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Talepleri Üzerinden Umut Tacirliği Yapılmıştır!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı

Eklenme Tarihi: 31/08/2023

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılları için maaş zammını emekçilerin tüm taleplerini yok sayarak belirledi. 2024 için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 için de yüzde 6+5 zam yapılması kararlaştırıldı.

Heyet görüşmeleri hükümetin tiyatrosu haline dönüşmüş, kabul edilen oranlar hükümetin teklif ettiği oranlarla aynı kalmıştır. İktidar ile yetkili yandaş sendika arasında mutabakata bağlanan 7. Dönem Toplu Sözleşme maddelerinin emekçiler ve özelde meslektaşlarımız açısından hiçbir anlamı yoktur.

Bugüne kadar 14 yıl içinde 7 kez yapılan toplu sözleşmelerde kamu emekçilerine sadece daha fazla yoksulluk, güvencesizlik ve sefalet teklif edilmiştir.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının talepleri üzerinden umut tacirliği yapılmıştır!

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri, bu toplu sözleşme sürecinde de iktidar ve yetkili sendika tarafından göz ardı edilmiş, yok sayılmıştır.

Meslektaşlarımızın talepleri üzerinden umut tacirliği yapılmış ama toplu sözleşme maddeleri içerisinde meslektaşlarımıza nitelikli bir kazanım sağlanmamıştır. Yetkili sendika meslektaşlarımızı ilgilendiren kendi talepleri konusunda bile irade gösterememiştir.

Özetle; çalışma yaşamı kamu çalışanları için her geçen gün acımasızlaşacak, sömürü yoğunlaşacaktır. Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı ve güvenceli bir gelecek; mühendis, mimar ve şehir plancıları dahil bütün emekçiler için temel ihtiyaçtır.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek çözülemeyeceği açıktır.

Tüm meslektaşlarımızı, mesleğimize sahip çıkmak, haklarımızı korumak ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret düzeyi için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz!

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu BaşkanıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası