SGK ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜ'NÜ İLETTİK

TMMOB Ankara İKK, Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğü 'ne Asgari Ücret Protokolü'nü iletti

Eklenme Tarihi: 09/10/2023


TMMOB tarafından başlatılan “Boşuna mı Okuduk” kampanyası kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2017 yılında tek taraflı olarak feshettiği Asgari Ücret Protokolü’nün yeniden yürürlüğe konmasını talep etmek amacıyla TMMOB il koordinasyon kurulları ve bağlı meslek odalarının yöneticileri Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine ziyaretler yapmaktadır.

Bu çerçevede TMMOB Ankara İKK Sekreteri Seyit Ali Korkmaz, Şube Başkanımız Bülent Tatlı ile birlikte SGK Ankara İl Müdürlüğü ile görüşerek meslektaşlarımızın ücretlerinin yasal güvenceye kavuşturulması için hazırlanan Asgari Ücret Protokolünü iletti.

Ziyarette Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tek taraflı olarak iptal ettiği Asgari Ücret Protokolü’nün yeniden yürürlüğe konmasının gereği hakkında TMMOB’nin görüşleri paylaşıldı. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının doğru meslek kodları ile çalıştırılmalarının ve TMMOB’nin belirlediği asgari ücret dikkate alınarak ücretlendirilmelerinin önemi ifade edildi.

Meslektaşlarımız için güvenceli ücret mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz!

SGK Ankara İl Müdürlüğü Ziyareti.jpgTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası