ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDAN:

​“AFET RİSKİ ALTINDAKİ​ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ​ HAKKINDA KANUN İLE BAZI​ KANUNLARDA VE 375 SAYILI​ KANUN HÜKMÜNDE​ KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”​ YAYIMLANDI

Eklenme Tarihi: 09/11/2023

imo_C¸SB_KANUN_WEB.jpg

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDAN:
“AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE
375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” YAYIMLANDI

Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231109-5.pdfTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası