Online Üniversite Eğitimi Adı Altında Yurttaşlarımızın Dolandırılmasına İzin Vermeyeceğiz!

Eklenme Tarihi: 05/01/2024

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 15 Aralık 2023 tarihinde "Online Üniversite Eğitimi Adı Altında Yurttaşlarımızın Dolandırılmasına İzin Vermeyeceğiz!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Online Üniversite Eğitimi Adı Altında Yurttaşlarımızın Dolandırılmasına İzin Vermeyeceğiz!

Son zamanlarda çeşitli sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden bazı şirketlerin lisans ve lisans üstü eğitim diplomaları verdiği beyanları Birliğimizce tespit edilmiştir.

Kendilerini Online Üniversite ya da Online Üniversiteler için danışmanlık hizmeti veren kurumlar olarak tanımlayan bu şirketler, başta mühendislik ve mimarlık olmak üzere bir çok lisans ve lisansüstü eğitim diploması verdiklerini beyan etmektedir.

Bu adreslere yapılacak kayıt başvurularında herhangi bir sınav veya başarı sıralaması şartı olmadığı ve tüm derslerin çevrimiçi gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Verilen diplomaların geçerliliğini soran yurttaşlarımıza da “Elbette diplomanız ile kamu kurumları dışında özel şirketlerde ya da kendi işinizde çalışabilirsiniz. Denklik sadece devlet kurumlarında memur olmanıza engeldir. Özel kurumlar denkliğe değil diplomanın prestijine bakarlar.” cevabı verilmektedir.

Programlar tamamlandıktan sonra verildiği iddia edilen diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş bir diploma denkliği bulunmamaktadır. 

Ülkemizde lisans ve lisansüstü eğitim diplomalarının verilmesinde tek yetkili Yükseköğretim Kuruludur.

Mühendislik ve mimarlık unvanlarının kazanılması ise 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunda düzenlenerek Türkiye üniversitelerinin mühendislik veya mimarlık programlarından ya da YÖK tarafından bu programlara denk kabul edilen programlardan mezun olmayı şart koşmaktadır.

Yine Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunda “belirtilen diploma veya ruhsatnamelerden birine haiz olmayanlar Türkiye‘de mühendis veya mimar unvanı ile istihdam olunamazlar, imzalarla sanat icra edemezler, bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da koyamazlar” ifadeleri yer almaktadır.

Mühendislik ve mimarlık hizmetlerini üretebilmek için ise 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda “Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.” denilmektedir.

Bu kapsamda mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için yasada belirtilen lisans diploması ve unvana sahip olunması ve Birliğimize bağlı ilgili Odalara kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Yurttaşlarımızı “şartsız ve sınavsız online üniversite” ifadeleri ile diploma verdiğini, bu diplomaların yasal ve geçerli olduğunu iddia eden bu şirketlerin tuzağına düşmemeleri konusunda uyarıyoruz.

TMMOB, yurttaşlarımızı yanıltarak mağdur olmalarına yol açan duyurular ve şirketler hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve YÖK’e gerekli bildirimleri yapmıştır.

Online üniversite eğitimi adı altında yurttaşlarımızın dolandırılmasına izin vermeyeceğimizi ve süreci takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası