SİNCAN BELEDİYESİ'NİN ÜYELERİMİZDEN TAHSİL ETTİĞİ "MÜELLİF KAYIT ÜCRETİNİN” YASAL DAYANAĞI OLMADIĞI KESİNLEŞTİ

İstinaf Mahkemesi belediyenin açtığı davayı reddetti

Eklenme Tarihi: 31/01/2024

sincan belediyesi istinaf kararı.jpg


Sincan Belediyesi'nin üyelerimizden tahsil ettiği "Müellif Kayıt Ücretinin” yasal dayanağı olmadığı kesinleşti!


Sincan Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli ve 263 sayılı kararının 12. Maddesi ile belediye sınırları içerisinde faaliyet gösterecek inşaat mühendislerinden "Müellif Kayıt Ücreti" alınmasına karşı Şubemiz tarafından dava açılmıştı.  Şubemiz hukuk mücadelesini kazanarak uygulamanın iptal edilmesini sağlamıştı.

Ancak, mahkeme kararına rağmen Sincan Belediyesi tarafından söz konusu uygulamaya devam edilmiş ve mahkeme kararının kaldırılması için Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmıştı.

Davaya ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi tarafından alınan kararla; Sincan Belediyesi’nin talebi reddedilmiş ve "Müellif Kayıt Ücreti" tahsil edilmesinin hukuka aykırı olduğu kesinleşmiştir. 


6235 sayılı TMMOB Kanunu'nun 33’üncü maddesinde "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmü yer almaktadır. İnşaat mühendislerinin kayıt, tescil, çalışma izni vb. işlemlerini yapmak için Odamız dışında başka bir kurum ya da kuruluşun yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak, bazı idarelerin yapı ruhsatı düzenleme aşamasında proje müellifi, şantiye şefi veya fenni mesul olarak görev üstlenecek üyelerimizden; “mühendislik çalışma ruhsat harcı”, “müellif kaydı”, "TUS kayıt ücreti" veya başka tanımlamalar adı altında ücret aldıkları tespit edilmektedir.

Şubemiz, yasal dayanağı olmadan üyelerimizden kayıt adı altında ücret alınmaması için gerekli tüm girişimlerde bulunmaktadır. Söz konusu uygulamaya devam ettiği tespit edilemeyen idarelerin Şubemize bildirilmesi halinde gerekli çalışmaların yapılacağını üyelerimizin bilgisine sunarız. TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası