İMO ANKARA ŞUBESİ 26. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurulu, 10 Şubat 2024 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Seçimler ise 11 Şubat 2024 Pazar günü Ankara Atatürk Lisesi'nde yapıldı

Eklenme Tarihi: 13/02/2024

İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Yapıldı.jpg


İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurulu, 10 Şubat 2024 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Kültür ve Kongre Merkezi Teoman Öztürk Salonu'nda yapıldı. Seçimler ise 11 Şubat 2024 Pazar günü Ankara Atatürk Lisesi'nde gerçekleştirildi. 

İMO Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetim Kurulu üyesi Nuri Taşkın Karadeniz'in açtığı genel kurul, divan üyelerinin seçilmesiyle başladı. Oy birliği ile divan başkanlığına Nevzat Ersan, başkan yardımcılıklarına Eylem Gümüş Yılmaz ve Ceylan Özkul, yazmanlıklara ise Ali Çağlar ile Melis Dilruba Turgut seçildi.

Divan seçiminin ardından genel kurul gündemi divan başkanı tarafından okunarak genel kurulun onayına sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ilk sözü İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Bülent Tatlı aldı. Bülent Tatlı'nın konuşmasının tam metni şu şekilde:

"
Sayın Divan, Sayın Oda Başkanım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar,

 

Sizleri İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Şubemizin 26. Dönem olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz.

 

Genel kurulumuzu 6 Şubat Depreminin yıl dönümü akabinde gerçekleştiriyoruz. Depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve özlemle anıyor ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

 

Değerli Meslektaşlarım,

 

70 yıllık tarihi boyunca her türlü engellemelere rağmen kamu yararını gözeten bir anlayıştan ve doğruları savunmaktan hiç vazgeçmeyen Odamızı daha da ileriye taşımak adına gerçekleştirdiğimiz 26. Dönem olağan Genel kurulumuzun; geçmişten aldığımız güç ve birikimle ülkemize, mesleğimize ve çalışma alanlarımıza katkı koyacağına inanıyorum.

 

Öncelikle 25. Dönem içerisinde Şubemizin kurul ve komisyonlarında görev üstlenip bilgisini, birikimini emeğini esirgemeden çalışıp katkı koyan meslektaşlarıma, işin mutfağında olan çalışma arkadaşlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

 

Ülkemizin yaşadığı en büyük afetlerden birinin ardından en çok duyduğumuz sözler bilim insanları ve deprem uzmanları tarafından ekranlar aracılığıyla hanelerimizin vazgeçilmez birer parçası deprem oldu. Ancak ülkemizde fay hatlarının siyasi kararlarla rant uğruna değiştirildiğine tanıklık ettik. Deprem gerçeğine rağmen halkın güvenli konutlarda ve kentlerde yaşaması için gerekli hiçbir önlem alınmadı. Rant uğruna aklın ve bilimin gereklerine meydan okundu. İmar afları çıkarıldı; denetimler kamusal sorumlulukla ve bilimin gereklerine uygun yapılmadı; kent politikası sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda kar ve rant odaklı yürütüldü. Bir doğa olayı olan deprem iktidar eliyle büyük bir felakete dönüştürüldü.

 

Değerli meslektaşlarım

 

11 kentte resmi rakamlara göre 53.537 yurttaşımız enkaz altında can verirken 100.000’nin üzerinde yaralı, milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı.

 

Yurttaşlarımız devletin sosyal yükümlülüklerini yerine getirdiğini görmek isterdi. Ama enkazdan en çok canlının kurtarılabileceği kritik saatlerde yardıma kendi canını zor kurtarmış insanlar koştu. Halkın dayanışması ile en temel ihtiyaçlar bir nebze olsun karşılanabildi. Bu arada kamusal niteliğe haiz bir kurum olan Kızılay ivedilikle ulaştırması gereken çadırları ve konserveleri gönüllü faaliyet yürüten derneklere parayla sattı! Gelen “pahalı” yardımlar depolara çekilip ayrıldı; giysiler yabancı şirketlere satıldı.

 

Ne sorumlular istifa etti ya da görevden alındı ne de ihmali olanlar cezalandırıldı. Meclise depremde kaybolan çocukların akıbeti için verilen önerge bile AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

 

Cumhurbaşkanı kendilerine oy vermeyenlere hizmet götürmediklerini ve Hatay halkını bu yüzden “cezalandırdıklarını” bizzat söyledi. Yurttaşlara etnik köken, inanç, siyasal görüş temelinde ayrımcılık uygulandığını ilk ağızdan duyduk. Yerel seçim öncesi tüm kentlere göz dağı verildi.

 

Değerli meslektaşlarım

 

Bol hamaset, bol vaat, göstermelik kurulup sökülen temeller derken bugün hala depremzedeler enkaza dönüşmüş kentlerde barınma, temiz su, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına erişemez durumda. Toprakları, zeytinlikleri, evleri fırsattan istifade çıkarılan rant yasasıyla tehdit altında.

 

Bu konunun üzerinde fazlaca durmamın nedeni, ülkemizde her alanda yaşanan çürümeyi ortaya koymasının yanı sıra meslek odalarımızın kamusal sorumluluğunu yerine getirmesini engellemeye çalışmanın, bilimin ve aklın yol göstericiliğini reddetmenin, sermaye ihtiyaçlarını ve rantı, halkın ihtiyaçlarını esas alan toplumcu mühendisliğin önüne koymanın acı sonuçlarını da göstermesindendir.

 

Bu noktada halkın ihtiyaçlarını esas alarak bilimi ve bilgisini halk için seferber eden, haksız ve hukuksuz bir biçimde tutukluğu süren şehir plancısı sevgili Tayfun Kahraman ve AYM kararlarına rağmen ve yargı darbesiyle milletvekilliği düşürülen ve siyasi rehinliği süren Can Atalay nezdinde Gezi tutsaklarını da anmak istiyorum. “Irmağının akışına ölürüm Türkiyem” deyip üzerine HES kurulmadık ırmak, yabancı sermayeye satılmadık toprak, uluslararası tekellere altın için yağmalatılmadık orman bırakmayanlara karşı, kentlerine, suyuna, ırmağına, ormanına, doğasına, emeğine, yaşamına sahip çıkmak için sokakları dolduran tüm Geziciler bu ülkenin asıl savunucuları ve yurtseverleridir.

 

Değerli meslektaşlarım

 

Dünya bugün sürekli daha fazla kar elde etmek için her şeyi kendi suretine dönüştüren kapitalizmin yol açtığı ekonomik, toplumsal, siyasal, ekolojik krizlerle boğuşuyor. Gelir adaletsizliği giderek büyüyor; zenginler toplam gelirden daha fazla pay alırken emeğin payı gittikçe küçülüyor.

 

İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşıyla cehenneme dönen Ortadoğu’da kısmi çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesi an meselesi. Bol hamaset, bol ticaret anlayışıyla siyasi iktidar ve ortakları ise Filistin meselesini hilafet çağrıları için araçsallaştırırken, İsrail’le savaş gereçleri de dahil ticaret sürekli artıyor; bu esnada hamaset dili ülkede şiddeti daha da körüklüyor. Emperyalizmin politikalarına yedeklenme hamleleri ve göçmenleri her anlamda siyasi bir koz olarak kullanma stratejisi ülkemizdeki toplumsal krizi de derinleştiriyor.

 

Değerli meslektaşlarım

 

Kapitalizmin küresel krizi ülkemizi iktidarın politikaları nedeniyle çok daha ağır etkiliyor. TÜİK verilerine göre en zengin %20'nin toplam gelirden aldığı pay 2021 yılında %46,7 iken şimdi %49,8 olmuştur. En yoksul %20'nin aldığı pay ise 2021 yılında %6,1 iken şimdi %5,9’a gerilemiştir. Aradaki fark 8 katın da üzerine çıkmıştır! Zenginin daha zenginleştiği, fakirin daha fakirleştiği bir düzen

 

Ülkemiz ucuz iş gücü arzında benzer ülkelerle yarışıp sermaye için dikensiz gül bahçesine çevrilirken her gün onlarca işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor; Krizin bütün yükü emekçilerin ve bilhassa kadınların sırtına yıkılıyor.

 

Ücret artışlarıyla övünüp enflasyonu maskeleyen iktidarın zamları bir ay bile dolmadan açlık sınırının altında kalıyor. Emeklilere ise bugüne kadar yaratılan tüm değerlerdeki katkıları yok sayılarak “asalak” muamelesi yapılıyor; sermayeye vergi afları, teşvikler, faiz ödemeleri için bütçe bulan iktidar emeklilere gelince “bütçeye yük” diye bakıyor.

İşsizlik, güvencesizlik, geleceksizlik ve umutsuzluk toplumun geniş kesimlerini derin bir varoluşsal krize sürüklüyor. Aslında cinayet diyebileceğimiz intiharlar hiç olmadığı kadar arttı.

Ülkemiz mafya babalarının, uyuşturucu tacirlerinin, kırmızı bültenle aranan suç baronlarının, insan kaçakçılarının cirit attığı, vatandaşlık ve hatta bu sayede koruma ve dokunulmazlık satın aldığı suç cennetine dönüştü. Bunun yarattığı şiddet ortamı da yine en çok çocukları, gençleri ve kadınları “vuruyor”. İşçilerin ve kadınların katliamıyla karakterize bir ülkeye dönüştük.

 

Değerli meslektaşlarım

 

Meclisin etkisizleştirilmesiyle, laiklik ilkesine her gün yapılan saldırılarla, kayyum politikalarıyla, toplumun her alanının tarikat ve cemaat ağlarıyla kuşatılmasıyla, eğitimin top yekün dinselleştirilmesi hamleleriyle, şeriatın en üst düzeyde savunulmasıyla, kadınların kazanılmış haklarını yok edip onları AKP’nin dinci anlayışı doğrultusunda örtünmeye ve yaşamaya zorlayacak anayasa ve medeni yasa değişikliği hamleleriyle yapılmak istenen cumhuriyeti, halk egemenliğini, yurttaşlığı yok etmektir; halkı kendilerine kul ve köle olan bir tebaaya çevirmektir; iktidarın babadan oğula geçmesini sağlamaktır; emek sömürüsüne, doğanın ve kamu kaynaklarının sömürüsüne, kadın bedeni ve emeğinin sömürüsüne, savaşa karşı yükselecek her itirazı bastırmak, sınıf mücadelesini, eşit ve özgür bir yaşam, demokrasi ve barış mücadelesini yok etmektir. Bilimi reddetmektir.

 

Mesleğini aklın ve bilimin ilkeleri doğrultusunda ve halkın ihtiyaçları için icra etmeyi kendisine ilke edinmiş bir meslek örgütü olarak; meslektaşlarımızın haklarının ancak temel ve evrensel insan haklarına saygılı, eşitliği ve özgürlüğü esas alan demokratik bir cumhuriyet içinde kazanılabileceğini biliyoruz.

 

Bu nedenle ne mesleğimizi, ne haklarımızı memleket meselesinden, memleketin geleceğinden ayrı görüyoruz.

 

Bugün burada gerçekleştireceğimiz genel kurulumuz ile aydınlık, bilimden, emekten, barış ve demokrasiden, eşitlik ve özgürlükten yana yarınlar kurmak için yürütülen mücadeleye bir tuğla da bizlerin koyacağına inanıyorum.

 

Bugüne kadar görev alan arkadaşlarımıza emekleri ve mücadeleleri için teşekkür ediyor; yeni seçilecek arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum.

 

Odamız toplumsal dayanışmanın ve mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır; antiemperyalist, bağımsızlıkçı, ilerici, toplumcu, demokratik çizgisinden ödün vermeden mücadelesini kararlıkla sürdürecektir.

Yolumuz açık olsun diyerek sizleri saygı ile selamlıyorum.

 

Yaşasın İMO

Yaşasın TMMOB"

Bülent Tatlı'nın konuşmasının ardından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç söz aldı. 

Genel kurula gelemeyen Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemür'ün iyi dileklerini ileten mesajı divan tarafından okundu.

Daha sonra İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Taşkın Karadeniz tarafından İMO Ankara Şubesi 25. Dönem Çalışma Raporu sunuşdu.

Çalışma Raporu ile ilgili değerlendirmeler bölümünde Nazmi Şahin, Seyit Mertoğlu, Özer Akkuş, Hayati Karatokuş, Ahmet Onur Özergene, Özgür Topçu, M. Selim Kayışoğlu, İhsan Kaş , Barış Aday, Güral Güven, Eylem Bakırcı Şahin ve Cem Çetin söz aldılar. 25. Dönem Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı'nın gelen öneri ve eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamaların ardından genel kurul tamamlandı.

Seçimleri Çağdaş İnşaat Mühendisleri Kazandı

Seçimlere Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu ve Anadolu Mühendisleri Grubu katıldı. İnşaat Mühendislerine yakışır demokratik bir ortamda yapılan seçimlerde resmi olmayan delege sonuçlarına göre Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu 2560, Anadolu Mühendisleri Grubu 2016 oy almış ve seçimi Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu kazanmıştır.

Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Asıl                                                       Yedek

Ahmet Onur Özergene                          Barış Aday
Nuri Taşkın Karadeniz                          Eren Can Şener
Cem Çetin                                              Ayşe Ece Bayer
Alp Geyik                                               Can Dirlik
Güral Güven                                          Ömer Can Pamuk
Aykut Bingöl                                         Çağdaş Karataş
Eylem Bakırcı Şahin                              Doğukan Atabay

 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (01).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (001).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (02).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (03).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (04).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (05).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (11).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (06).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (012).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (08).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (13).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (16).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (17).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (18).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (19).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (20).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (21).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (22).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (3).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (26).JPG
 • İMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimi Yapıldı (4).JPGTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası