MBDG Yönergesi Kapsamında Web Sayfamızda Bilgileri Paylaşılan Üyelerimizin Bilgileri Tüm Belediyelerle Paylaşılmıştır

Eklenme Tarihi: 31/05/2024


I·MO_MBDG Yo¨nergesi_web.jpg
MBDG Yönergesi Kapsamında Web Sayfamızda Bilgileri Paylaşılan Üyelerimizin Bilgileri Tüm Belediyelerle Paylaşılmıştır

Ülkemizde meydana gelen doğa olaylarının afete dönüşerek can ve mal kaybına neden olması, binalarının güvenliği konusunda yurttaşların endişelerini artırmaktadır. Özellikle 6 Şubat Depremlerinin acı sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, hiç de yersiz sayılmayacak bu endişeden kaynaklı olarak yurttaşların ve kuruluşların kullandıkları yapıların deprem dayanımının tespit edilmesi veya yapısının güçlendirilmesi konusunu, bireysel bir istek değil kamusal bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Türkiye Bina Deprem yönetmeliği hükümlerine göre mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi iş ve işlemlerinin konusunda uzman kişilerce yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını sağlamak ilgili idarenin asli görevlerindendir.

Odamızca, kamusal görev ve sorumluluğumuz gereği, kamuoyunun ihtiyaç duyduğu, mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konularında bilgi ve birikim sahibi İnşaat Mühendisleri ve firmalarının belgelendirilmesini sağlamak amacıyla “Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Tasarımı Alanında Çalışan İnşaat Mühendislerinin İMO İnternet Sayfasında Yayınlanması Yönergesi”  hazırlanmıştır.

Yönergemiz uyarınca; uzman akademisyenler ve sektörün önde gelen inşaat mühendisleri üyelerimizden oluşan Kurulumuz tarafından değerlendirilen ve eğitimcilerimiz tarafından düzenlenen eğitimlerimiz sonucunda yapılan sınavda başarılı olan üyemiz İnşaat Mühendislerinin (SİM) ve firmalarının (İTB) listesi İMO internet sayfamızın https://www.imo.org.tr/TR,147924/mevcut-binalarda-degerlendirmeguclendirme.html linkinde yayınlanmaktadır.

Odamız çalışmaları kapsamında konuya ilişkin hazırlamış olduğumuz “Betonarme Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Etkileri Altında Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi”  Eğitimi, imosem.imo.org.tr adresinde asenkron olarak yer almakta olup duyurusu https://www.imo.org.tr/TR,152677/betonarme-bina-tasiyici-sistemlerinin-deprem-etkileri-altinda-degerlendirilmesi-ve-guclendirilmesi-egitimi.html linkinde yer almaktadır.

Kamu yararı gereği, deprem coğrafyası olan ülkemizde, halkın can ve mal güvenliği açısından son derece kritik bir öneme sahip taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesi hizmetinin mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi alanında mesleki bilgi ve deneyime sahip,konunun uzmanı inşaat mühendislerince yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası