İMO Tarafından Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliğinin İptali İçin Dava Açıldı

Eklenme Tarihi: 25/06/2024

İMO_DAVA_WEB.jpg

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 6 Nisan 2024 tarih ve 32512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açtı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, güvenli yapı üretimi ve yapı üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için şantiye şefliği konusunda çalışmalar yürütülmekte, bu çalışmalar kapsamında Şantiye Şefliği Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağı ve teknik raporlar hazırlanarak kamu kurumları, ilgili kuruluşlar ve meslektaşlarla paylaşılmaktadır.

18 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış ve Odamızca söz konusu yönetmelik değişikliğinin yetersizliği ortaya konulmuşken, Yönetmelik bir kez daha revize edilerek 6 Nisan 2024 tarih ve 32512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle kamu kurumları için m² şartı aranmaksızın tam zamanlı şantiye şefliği öngörülmüşken, aynı ihale ve sözleşme kapsamındaki kamu işlerinin tek iş olarak değerlendirileceği düzenlenerek tam zamanlı kavramının içi boşaltılmış, yönetmelikle öngörülen deneyim koşulu tamamen idarenin keyfî düzenlemesine bırakılmış, kamu kurumları dışındaki yapılarda m² sınırları yukarıya çekilerek yürürlük tarihi de 31 Aralık 2025’e ertelenmiştir.

Konuya ilişkin 08 Nisan 2024 tarihinde Odamız tarafından yapılan basın açıklamasıyla deprem ve diğer afetlerin yapılarda yaratmış olduğu hasarların çok büyük bir kısmının imalat kusurlarından kaynaklandığının biliniyor olmasına rağmen mühendislerin şantiyelerden koparılmasına sebep olunacağı, halkın nitelikli ve güvenilir konutlarda yaşama hakkının ihlal edildiği belirtilerek yapılan değişikliğin idare tarafından geri alınması talep edilmişti (Uyarıyoruz... Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Yapılan Son Değişiklik Yapı Güvenliğinde Riskleri Daha da Büyütecek, Mühendisler Şantiyelerden Koparılacaktır”). Ancak idare tarafından söz konusu değişikliğin geri alınması yönündeki taleplerimizin dikkate alınmaması üzerine, hukuka ve kamu yararına aykırı olan düzenlemelerin iptali ve yürütmenin durdurulması talepleriyle Odamız tarafından Danıştay’da dava açılmıştır.


 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası