2011-01

Eklenme Tarihi: 20/10/2021  YAPI DENETİMİ`NİN UYGULANACAĞI İLLERLE İLGİLİ BAKANLIK YAZISI
01.01.2011 tarihi itibariyle 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 62 ilde daha uygulamaya alınacaktır. Kapsama yeni alınan iller için Bakanlığa yapılan izin belgesi başvurularının değerlendirilmesine ilişkin duyuru için tıklayınız.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ÜYE BİLGİ GÜNCELLEMESİ
Şubemiz bünyesinde 2011 yılı itibariyle üye bilgi güncellemesi çalışmamız başlamış bulunmaktadır. Konuyla ilgili olrak Şubemiz görevlileri sizlere telefon yoluyla ulaşılacaktır.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bir Düş Tatmini Kenti Ankara?
Gökçek, şimdi de kente dair en büyük hayalinin Kızılırmak?ı Ankara?dan geçirmek olduğunu dile getiriyor. 3 Ocak 2011 tarihinde Habertürk Ankara ekinde konuyla ilgili değerlendirme-de bulunan Gökçek, ?O düşümü kısmi de olsa ileride tatmin edeceğim? dedi?
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DOSTUMUZ VE MÜCADELE ARKADAŞIMIZ, ESKİ ŞUBE BAŞKANLARIMIZDAN ERDAL BİNGÖL?Ü KAYBETTİK
Naaşı 06 Ocak 2011 günü Karşıyaka Mezarlığı`nda öğle namazını müteakiben defnedilecektir.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  EMEK MESLEK ÖRGÜTLERİ VE SİYASİ PARTİLER ULAŞIM ZAMMINI PROTESTO ETTİ
Ankara?da ulaşıma yapılan keyfi zamları protesto eden Ankaralı, 07 Ocak 2011 Cuma günü 18:30-19:00 saatleri arasında otobüslere, metroya binmeyip duraklarda bekleyerek ulaşım zamlarını boykot etti. Aralarında Ankara Tabip Odası, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, TÜDEF, BDP, EMEP, ÖDP, TKP ve Halkevleri`nin bulunduğu emek meslek örgütleri, siyasi partiler aynı akşam Ziya Gökalp Caddesi?ni trafiğe kapatıp, AKP Ankara İl Başkanlığı binasına yürüdü ve burada basın açık-laması düzenledi. AKP Ankara İl Başkanlığı önüne polis geniş barikat kurarken, İl Başkanlı-ğı`na yumurta fırlatılarak zamlar protesto edildi.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  PROFESYONELLER PROLETERLEŞTİRİLİRKEN…
Maden Mühendisleri Odası 22 Ocak 2011 Cumartesi günü meslek uygulama alanlarının daraltılmasıyla işsiz kalan mühendislerle ilgili basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İMO KONYA ŞUBESİ 2011 İLKBAHAR-YAZ DÖNEMİ MESLEK İÇİ EĞİTİM KURSU
İMO Konya Şubesi tarafından 28-29-30 Ocak 2011 tarihlerinde Konya`da `Bölgesel Meslekiçi Eğitim Kursu` düzenlenecektir.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  HRANT DİNK İÇİN MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK
Hrant Dink için Ankara?da 19 Ocak 2011 Çarşamba günü bir meşaleli yürüyüş düzenlenecektir. Birgün Gazetesi önünde saat 18.30?da toplanıldıktan sonra Yüksel Caddesi?ne meşaleli yürüyüş düzenlenerek burada kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  HRANT DİNK ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANKARA?DA ANILDI
Dört yıl önce Agos gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink ölüm yıldönümünde Türkiye?nin birçok kentinde ve Ankara?da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Anma etkinliklerine İMO Ankara Şube yöneticileri de katıldı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NİN SAHİP OLDUĞU “KURUMSAL KİMLİK” KORUNMALIDIR!
Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri 26 Ocak 2011 Çarşamba günü Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından Çiftliğin “yeni kurumsal kimliği”ni belirlemek amacıyla açtığı logo yarışmasıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  YAPI DENETİMİ ?ÇİP?Lİ OLACAK, MERKEZDEN İZLENEBİLECEK
Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, inşaat kalitesi ve depreme dayanıklık açısından büyük önem taşıyan ?yapı denetiminde? suistimalleri önlemek için çipli takip başlatacaklarını açıkladı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  TORBA YASA TASARISI ÇALIŞANLARIN ALEYHİNE, SERMAYENİN LEHİNE DÜZENLEMELER İÇERMEKTEDİR
Makina Mühendisleri Odası, “Torba Yasa Tasarısı” olarak anılan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine 27 Ocak 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİKLERİNİ BİR KEZ DAHA YARGIYA TAŞIDIK
TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin olarak 27 Ocak 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  MÜHENDİS ASGARİ ÜCRETLERİ
Üyelerimizin net ücretleri 1.650 TL/ay (sigorta matrahı 2305 TL/ay) olacak ve üyelerimizin Oda ile ilgili iş ve işlemlerinde bu rakam esas alınacaktır.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Ulaşım Zamlarına Karşı Eylemde
Toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etmek ve ulaşım hakkımızı savunmak için 7 Ocak 2011 Cuma günü Ankara emek ve meslek örgütleri olarak AKP il binasına yürünecek ve orada basın açıklaması yapılacaktır.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ULAŞIM ZAMLARI PROTESTO EDİLECEK
Ulaşım zammını protesto etmek için TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından 06 Ocak 2010 Perşembe günü Kızılay?da saat 18:30?da kitlesel basın açıklaması yapılacak.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  YOL ARKADAŞIMIZ, ODAMIZ ESKİ YÖNETİCİSİ HALUK İŞÖZEN`İ KAYBETTİK
Odamız eski yönetim kurulu üyelerinden Haluk İşözeni 7 Ocak 2011 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybettik.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  HÜKÜMET KORU(MA)MA YASALARINI HAZIRLIYOR
Hükümetin doğal yaşam alanlarının, kültür ve tabiat varlıklarının ve sit alanlarının imara açılması konusunda çalışmaları hızla sürmekte ve birçok korunan alan ?özel kanun? kapsamında imara açılmaktadır. Bunlardan en önemlileri ?Tabiat ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu?, ?Kıyı Kanunu?, ?Mera Kanunu? ve ?Yenilenebilir Enerji Kanunu? dur.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  PANEL - ?657?Yİ DEĞİŞTİRMEK?
18 Ocak 2010 tarihinde ?Torba Yasayla Kapalı Kapılar Ardında Esnek Çalışma ve Güvencesizliğe Doğru ? 657?yi Değiştirmek? konulu panel gerçekleştirilecek. Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Birgül Ayman Güler katılacak.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DİSK, KESK, TMMOB VE TTB‘NİN TORBA YASA‘YA İLİŞKİN 27 OCAK 2011 TARİHİNDE ANKARA‘DA YAPTIKLARI ORTAK AÇIKLAMA:
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, 27 Ocak 2011 tarihinde TMMOB‘de bir basın toplantısı düzenleyerek `Torba Yasa`ya karşı basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  AKP`NİN ÇALIŞANLARA OYNADIĞI YENİ BİR OYUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ!
İnşaat Mühendisleri Odasının TBMM Genel Kurulunda görüşülen `Torba Yasa` ile iilgili 28 Ocak 2011 tarihinde yaptığı değerlendirmesi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası