2011-03

Eklenme Tarihi: 20/10/2021  TÜYAP FUARLARI
TÜYAP tarafından 2-6 Mart 2011 tarihleri arasında İstanbul?da eşzamanlı olarak 4 fuar düzenlenecek.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  TMMOB `DEMOKRASİ`, ?KADIN` VE ?ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI VE İŞSİZLİK` KURULTAYLARI
?TMMOB Demokrasi Kurultayı?, ?TMMOB Kadın Kurultayı? ve ?TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı?na hazırlık amacıyla Yerel Kurultaylar yapılacaktır.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadın meslektaşlarımıza ve ülkemizin her köşesinde var olma mücadelesi veren kadınlarımıza kutlu olsun!
8 Mart yıllardır ekmek ve gül, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren kadınların ortak mücadelesinin bir mirasıdır. Bu mirası yeni kazanımlarla ileriye taşımak ise hepimizin görevidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadın meslektaşlarımıza ve ülkemizin her köşesinde var olma mücadelesi veren kadınlarımıza kutlu olsun.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İMO ANKARA BROŞÜRLERİ: `Sınıf Yapısı ve Politik İdeoloji`, `Bilim İnsanları Proleterleşiyor mu?`
Proleterleştirme tartışmalarını ele aldığımız ?Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri? broşürlerimizin ikincisi ve üçüncüsü: Roli Varma?nın ?Bilim İnsanları Proleterleştiriyor mu?? ve Val Bullis?in ?Sınıf Yapısı ve Politik İdeolojileri?makalelerinin Türkçe çevrileri.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  KADINLARA YÖNELİK SALDIRILAR “MÜNFERİT” DEĞİL “SİSTEMATİK”TİR!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu(İKK) Kadın Komisyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, “Kadınlara yönelik saldırılar ‘münferit’ değil ‘sistematik’tir. Bu sistemin bileşenlerine; devlete, yasalara ve onun ürettiği toplumsal baskılara karşı birlikte mücadele ediyoruz ve boyun eğmeyi reddediyoruz!Yaşamın her alanında, -evde, işte, sokakta, kamusal alanda, özel sektörde- emeğiyle mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!” denildi.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ankara Kara Teslim, Ankaralı Gökçek?e!!!
Ankara?da 8 Mart 2011 tarihinde başlayan kar, hayatı felç ederken, Büyükşehir Belediyesi?nin meterolojinin ?yoğun kar yağışı olacak? uyarılarına rağmen hiçbir önlem almaması sonucunda Ankara halkı yollarda mahsur kaldı, işyerlerinden çıkamadı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ANKARA İKK: TATSIZ TUZSUZ YEREL YÖNETİM!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kar yağışı sonrası yolların tuzlanmasıyla ilgili açıklamaları üzerine 11 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Güvencesizliğe Karşı ?Çok Ses Tek Yürek?
Doktorundan hemşiresine, temizlik işçisinden laborantına kadar onbinlerce sağlık çalışanı 14 Mart Tıp Bayramından bir gün önce Ankara?da ?Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Çok Ses Tek Yürek? mitingini gerçekleştirdi. 16 Sağlık örgütünün çağrıcılığında yapılan mitinge TMMOB da destek verdi.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Borçlar Kanunu?nda inşaat kusurlarına bakışın uluslararası uygulamadan farkı
Borçlar Kanunu?nda inşaat kusurlarına bakışın uluslararası uygulamadan farkı - Hüsnü Tözeren, Dr. Y. İnşaat Mühendisi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DİSK-AR: ÜCRETLER DÜŞTÜ, YOKSULLUK ARTTI
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü(DİSK-AR), ?Sanayide Reel Birim Ücretler ve İstihdam 2010 Raporu? yayımladı. Raporda, 2010?da ücretlerdeki gerilemenin 2007?ye göre 8.24?ü bulduğu ifade edilirken emekçilerin yoğun çalışma sürelerine karşın, düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakıldığı belirtildi.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Elektrik Piyasası Özel Sektör Denetimine Açılıyor
Elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesinin ardından elektrik piyasasınının denetim faaliyetlerinin de özelleştirilmesi için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) tarafından bir yönetmelik taslağı hazırlandı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İMO: `Bir Kez Daha Uyarıyoruz`
İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Japonya’da gerçekleşen 9.00’lık deprem üzerine 16 Mart 2011 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tabiat Yasası Çevre Komisyonunda Kabul Edildi
2009 tarihinden beri hazır halde bekletilen ve 27 Ekim 2010 tarihinde meclise sunulan Tabiat ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, TBMM Çevre Komisyonunda kabul edildi. Anadolu?nun dört bir yanına yaygınlaşan HES projeleri ile 2000?i aşkın dere yatağı ve su havzası imara açılırken, hükümet hazırladığı yasalar, tasarılar ve yönetmeliklerle HES yapımlarının önündeki engelleri hızla kaldırıyor.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  TMMOB Ankara İKK: ?Nükleer Müsibetler Devam Ediyor!?
Tüm Türkiye?de fay hattında bulunan Akkuyu?ya nükleer santral inşa girişimini protesto eden TMMOB Ankara İKK üyeleri ve nükleer karşıtları 17 Mart 2011 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenleyerek Enerji Bakanı?nı istifaya çağırdılar.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DİSK-KESK-TMMOB-TTB: SUSMAYACAĞIZ!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKP’nin baskı politikalarına karşı “Özgür, laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye için şimdi susmanın değil ses çıkarmanın zamanıdır” diyerek, 18 Mart Cuma günü saat 12.30’da İstanbul, Ankara ve İzmir’de eşzamanlı kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirecek. Dört Örgüt, 15 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklamasıyla, emek-meslek örgütlerine, demokrasi güçlerine, “insandan, emekten ve özgürlüklerden” yanayım diyen siyasal partilere, “Susmayacağız” diyen herkese eyleme katılım çağrısı yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İMO ve JMO Nükleer Santrallere Karşı Uyardı
Japonya’da yaşanan depremin ardından nükleer santrallerde meydana gelen patlamalara dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve Jeoloji Mühendisleri Odası(JMO) konuyla ilgili 16 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaparak benzer felaketin Türkiye’de de gerçekleşebileceğini dile getirdiler.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DİSK-AR: İşsizlik %18.07
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü(DİSK-AR) Aralık 2010 İstihdam raporunu yayımladı. Raporda, geniş tanımlı işsizlik yüzde 18.07 olarak belirtilirken istihdamdaki artışın kayıtdışı ve güvencesizliğin bir ürünü olduğu belirtildi.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU
Danıştay Onuncu Daire, TMMOB tarafından açılan dava sonucu 15 Ağustos 2009 tarih 27320 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği?nin 1. ve 2. maddeleri ile 4. maddesinin 1. fıkrasının (i) ve (j) bendinin, 5, 6, 7, 8, 9,10 maddelerinin ve geçici 1. maddesinin yürütmesini durdurdu.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE: TMMOB MİTİNGİ 15 MAYIS?TA ANKARA?DA
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 19 Oda Başkanından gelen talep üzerine Yönetim Kurulu tarafından kararı alınan 15 Mayıs Pazar günü Ankara?da düzenlenecek TMMOB Mitingi için 21 Mart 2011 tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  YAPI DENETİMİNİ PİYASALAŞTIRAN YASANIN DEĞİŞİKLİĞİNE DE HAYIR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM`ye sunulan Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine 22 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ÇOK SES TEK YÜREK
Türk Tabipler Birliği, 13 Mart?ta Ankara?da ?Çok ses tek yürek? sloganıyla düzenleyeceği miting çağrısı için video hazırladı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  JAPONYA DEPREMİ İLE İLGİLİ İMO`NUN DEĞERLENDİRMESİ
Japonyada meydana gelen deprem, tsunami ve nükleer patlamalar nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 17 Mart 2011 tarihinde değerlendirme yapıldı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DÜNYA JAPONYA’DA YAŞANANLARIN PANİĞİNDE, AKP NÜKLEER SANTRAL PEŞİNDE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami sonra meydana gelen nükleer santral hasarı ve radyoaktif sızıntı ile ilgili olarak 23 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  EMPERYALİST ÇETE BU SEFER DE LİBYAYI VURUYOR. KAHROLSUN EMPERYALİZM!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Libya’ya Birleşmiş Milletler müdahalesi üzerine 23 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  EMPERYALİST SALDIRI BİR AN ÖNCE DURDURULMALIDIR!
Libyaya karşı düzenlenen saldırı ile ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 21 Mart 2011 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yapıldı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  LİBYA TEZKERESİ TBMM`DE
TBMM Genel Kurulu?nda bugün (24 Mart 2011) görüşülecek Libya?ya asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi?ni protesto etmek için TMMOB?nin de aralarında bulunduğu emek-meslek örgütleri saat 12:30?da TBMM Dikmen Kapısı önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenleyecek.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  AKP SEÇİM ÖNCESİ YASA DEĞİŞİKLERİYLE NE AMAÇLIYOR?
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan 3194 Sayılı İmar Kanunu ile 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında 24 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  LİBYA TEZKERESİNE HAYIR
Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi TMMOB, TTB ve KESK Ankara Şubeler Platformunca 24 Mart 2011 tarihinde TBMM Dikmen Kapısı önünde düzenlenen kitlesel bir basın açıklamasıyla protesto edildi. Açıklamaya İMO Ankara Şubesi de katıldı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  YETKİMİZ OLSA EĞİTİMSİZLERİN MÜTEAHHİTLİK YAPMASINA İZİN VERMEZDİK
İnşaat Mühendisleri Odası, Ali Ağaoğlu`nun basında yer alan görüşleriyle ilgili 26 Mart 2011 tarihinde açıklama yaptı.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: ?SUSMAYACAĞIZ?
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKP?nin baskı politikalarına karşı ?Özgür, laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye için şimdi susmanın değil ses çıkarmanın zamanıdır? diyerek, 18 Mart Cuma günü saat 12:30?da Ankara, İstanbul ve İzmir?de eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirecek.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası