2016-09

Eklenme Tarihi: 20/10/2021  TMMOB-DİSK-KESK-TTB ANKARA BİLEŞENLERİ: ÖZGÜR BASINA YÖNELİK EKRAN KARATMAYI KABUL ETMİYORUZ
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Tabip Odası çağrısıyla Hayatın Sesi Televizyonunun karartılmasına ilişkin 29 Eylül 2016 tarihinde Kızılay Yüksel Caddesi`nde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Baskı, gözaltı ve tutuklamalara karşı ortak basın açıklaması
Baskı, gözaltı ve tutuklamalara karşı KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Ankara Tabib Odası, TMMOB-Ankara İKK. tarafından ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 26 Eylül 2016 günü saat 18.00’da gerçekleştirilen açıklamada OHAL Hukukunun arkasına sığınılarak yürütülen anti-demokratik ve hukuksuz uygulamaların derhal son bulması istendi.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  SEMİNER: Taşkın Modelleme ve Baraj Yıkılma Analizi
SEMİNER: Taşkın Modelleme ve Baraj Yıkılma Analizi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Büyük Ustayı “Yorulup Gidişinin” 4. Yılında Hasretle Anıyoruz

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Satmadaki Deneyim Altyapıda Yok

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Teneke Hesabıyla Kent Yönetilmez

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şube Başkanımız Selim Tulumtaş Deprem Konusunda Sorunların Varlığını Koruduğuna Vurgu Yaptı

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Plansız Dönüşüm Çökertti

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Göçüklere Alıştık

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ankara`nın Suyuyla İlgili İMO Ankara Şubesi SU Çalışma Grubu`nun Görüşleri

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  12.DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
1996-1997
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hüzünlü “Bir” Eylül
Ülkemiz, coğrafyamız uzun yıllardır bedelini halklarımızın ödediği savaşların içerisinde. Kan ve barutla yapılan çıkar hesaplarının insanlarımıza katliamlar, kıyımlar, yıkımlar olarak döndüğü günlerden geçiyoruz. Masum insanların ödediği bedeller bir yana, emek, barış ve demokrasi mücadelesindeki arkadaşlarımızın hedef tahtasına koyulduğu günler, savaşları kimin istediğini ve savaşların kimlerin menfaatlerine olduğunu gösterir boyutlarda yaşanıyor.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  KURS: MAKRO PROGRAMLAMA

Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ sebebiyle 19 Eylül 2016 günü, saat 19.00’da TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (Ankara İKK) tarafından Yüksel Caddesi, İnsan Hakları Heykeli önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  13 DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
OCAK 1998 - OCAK 2000
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası