6. KENTSEL ALTYAPI SEMPOZYUMU / 14-15 EKİM 2011 - ANTALYA

İMO Antalya Şubesinin yürütücülüğünü üstlendiği ?6. Kentsel Altyapı Sempozyumu? 14-15 Ekim 2011 tarihlerinde Antalya?da düzenlenecek.

Eklenme Tarihi: 02/11/2011

 

İMO Antalya Şubesinin yürütücülüğünü üstlendiği "6. Kentsel Altyapı Sempozyumu" 14-15 Ekim 2011 tarihlerinde Antalya`da düzenlenecek.

Nüfusun büyük bir bölümü kentsel alanlarda yaşayan ülkemizde kent sakinlerinin temel yaşamsal gereksinimlerinin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin sağlıklı, güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde karşılanabilmesi kentsel altyapının yeterliliği ile mümkündür.

 

Ülkemizde kronik olarak yaşaya geldiğimiz planlama sorunları, yerleşim ve kentleşme sorunları, yönetim sorunları, ekonomik kalkınma sorunları ve bölgesel gelir eşitsizliklerinin bir uzantısı olarak kentsel altyapı yetersizliği bütün kentsel alanlar için değişik büyüklüklerde birer sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Ülkemizdeki kentsel altyapı sorunlarını kısa zamanda giderebilecek kaynaklardan yoksun olduğumuzun bilincinde olarak, sorunların doğru tespiti, bilimsel ve akılcı planlama ve yönetim eşliğinde sistematik yaklaşımlarla ve kentsel altyapı uygulamaları ile ilgili bilimsel ve teknolojik yeniliklerin farkında olarak sorunlara etkin ve ekonomik çözümler üretilmesine, ve bu yolla kentsel alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir biçimde arttırılmasına hizmet etmeyi hedefleyen

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası